Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte

Share Button

Jaar_van_de_Ruimte_-_wiemaaktnederland_-_kl-1394442663platform 31

Startbijeenkomst 15 januari 2015

Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Voor welke uitdagingen staan we? Wie maakt Nederland? In 2015 vieren we het Jaar van de Ruimte door een goed gesprek te voeren over de inrichting van onze leefomgeving.

De aftrap van het Jaar van de Ruimte vindt plaats tijdens een bijeenkomst in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het met grote namen, film, deelsessies en uw inbreng. Onder andere Melanie Schultz, Neelie Kroes, Hans Alders, Maarten Hajer, Henk Ovink, Manon Janssen (o.v.b.) en Saskia Beer zijn er bij. Zij geven de aftrap voor een breed debat over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland dat uiteindelijk op 15 december moet leiden tot de presentatie van een slotmanifest.

Het Jaar van de Ruimte is een serie van inspirerende activiteiten die de professionele, politieke en maatschappelijke discussie over de ruimtelijke ordening
in ons land voeden. Tijdens de startbijeenkomst gaan we graag in discussie over de vraag ‘wie maakt Nederland?’ Hoe is onze leefomgeving tot stand gekomen en hoe kunnen we de gebruikers van deze ruimte meer betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland?

More info: Platform 31
Datum: donderdag 15 januari 2015, 13:00 – 17:00
Locatie: Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam

Smart Thinking #3 – Water, van innovatie naar implementatie

Share Button

smartthinking waterplatform 31

Nederland als waterinnovator
Nederland innoveert al jaren op het gebied van watermanagement. We zijn marktleider als het gaat om beheersing van de kwaliteit en stromen van het later in eigen land en ver daarbuiten. Of het nu over drinkwater, droge voeten of het vasthouden van water in droge gebieden gaat onze experts en technieken reizen de hele wereld over. Kennisinstanties, waterschappen en gemeenten werken nauw samen om de kennis over watermanagement op de juiste plekken te krijgen.

We kijken mee met de ervaringen van:

Florian Witsenberg (Tygron), Hans Gehrels (Deltares, 3Di), Joost de Haan(Hoogheemraadschap Midden Delfland, Digitale Delta), Arno Bouwman (PBL, Towards a world of cities in 2050), Rene Noppeney (Royal Haskoning, Nereda) enHiltrud Putz (Atelier Groenblauw).

Bijeenkomst van het Lerend Netwerk Smart CitiesNL

Smart cities gaat over technologische innovatie in onze steden. Het maakt ons leven en zelfs onze steden beter en leuker. Tenminste dat verwachten we. Want de lat der verwachtingen rond de rol van innovatie ligt hoog. Er wordt stevig op ingezet vanuit onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Maar met alleen innovatie maken we onze steden niet beter. Het traject van innovatie naar implementatie is veelal een lange weg van testen, verbeteren, zoeken naar partners in de uitvoering en op de juiste manier positioneren van de innovatie.

More info: Platform 31
Locatie: Energiehuis Dordrecht

Smart Thinking #2 – smart citizenship

Share Button

Smart_Citizen_3-1412850294platform 31

Bijeenkomst van het Lerend Netwerk Smart CitiesNL

Overheden en bedrijven maken steeds vaker gebruik van nieuwe technologische oplossingen voor alledaagse vraagstukken. Deze oplossingen hebben vaak ook directe gevolgen voor de leefomgeving van bewoners van de stad. Tegelijk heeft de burger weinig invloed op het functioneren ervan en is de directe rol van burgers bij ontwerp en realisatie van deze systemen verwaarloosbaar.

Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de OV chipkaart, die een golf van klachten en aanpassingen met zich mee bracht. Maar ook op minder controversiële oplossingen als groene golf verkeers doorstroom systemen en crowdmanagement bij evenementen heeft de bewoner van de stad vaak een heel beperkte invloed.

Invloed van de burger vooralsnog alleen in de rol van consument

Ook de burger gaat mee met nieuwe technologische ontwikkelingen. Smartphones, apps die bestaande economische systemen omzeilen, slimme schakelaars, slimme verwarmingssystemen en sensoren om de luchtkwaliteit te meten. Toch betreft het nog steeds producten waar de burger zelf weinig directe invloed op heeft, laat staan dat hij of zij begrijpt hoe ze werken. De grootste invloed van de burger op Smart City technologie is vooralsnog in de rol van consument. More info…

12:30 Inloop met koffie en thee
13:00 Opening en welkomDoor Jaap Modder (initiatiefgroep Lerend Netwerk, Brainville) Bart Cosijn (Urban Dialogue)
13:30 Smart citizenship – offlineEen pleidooi voor burgerinitiatief en gesprek tussen generaties en lagen in de bevolking als basis voor innovatie en een gezonde wijk. Cees Donkers (gemeente Eindhoven) is coordinator van het Eindhovense programma ‘the city as laboratory.
13:55 Monitoring uitgaansgebied EindhovenIn de Eindhovense straat Stratumseind experimenteert de gemeente Eindhoven met lichtinterventies om de sfeer en stemming in de straat te beïnvloeden. Wat levert dit op en wat is de rol van de burger? Tinus Kanters – projectleider Stratumseind.
14:20 De opkomst van robotica en hoe dat onze levens verandertThe Art of Robotics is een stichting met als doel mensen anders naar robots te laten kijken. Want wat betekent de opkomst van robotica voor ons dagelijks leven en moeten we ons zorgen gaan maken? Door Ruud van den Burg (Stichting the Art of Robotics)
14:50 Wrap up: Is er een rol voor bewoners bij de ontwikkeling van de Smart city?gesprek tussen inleiders en zaal onder leiding van Jaap Modder en Bart Cosijn
15:00 Pauze met koffie en thee
15:30 Leren door te doenMet zijn ‘breadcrumbs’ workshops brengt Minsung technologie experts in contact met mensen die in hun dagelijks leven alleen de producten gebruiken. Samen leren ze alledaagse technologie, zoals; rekenmachines en afstandsbedieningen maken en gebruiken. Door Minsung Wang (Cornerspot, Breadcrumbs)
16:00 Hoe betrek je buitenstaanders bij nieuwe technologische ontwikkelingen?We zijn inmiddels gewend aan de smartphone, maar hoe comminiceer je met bewoners over nanotechnologie en biobased technologie. Lotte Krabbenborg (Radboud Universiteit) doet onderzoek naar communicatie over opkomende technologie.
16:30 Hoe maken we ruimte voor de kennis en wensen van bewoners in de ontwikkelingen rondom smart cities?Debat met de bezoekers en sprekers onder leiding van Jaap Modder en Bart Cosijn.
17:00 Einde bijeenkomst + borrel
Locatie: Fatimakerk, Servaasplein 1, Eindhoven
More info: Platform 31
OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info