Molendrift congres – ‘Jeugdhulp, Kip met de Gouden Eieren’

Share Button

molendrift logoMolendrift header

Jeugdhulp is vanaf 2015 een kostenpost voor gemeenten. Maar als jeugdhulp slim wordt vorm gegeven is deze kostenpost ook een investering met een hoog rendement. Hoe kan jeugdhulp slimmer, beter, goedkoper én met hogere opbrengsten worden uitgevoerd?
Hoe kunnen eerste en tweede lijn elkaar duurzaam en voortschrijdend versterken en zo een bijdrage leveren aan die hoge opbrengsten? Welke kennis en vaardigheden moeten we daarvoor benutten? Welke competenties hebben medewerkers nodig om dit doel te bereiken? Met welke vormen van samenwerking kan de eerste lijn in de sociale teams en CJG’s verder worden versterkt?

Deze vragen staan centraal op het congres ”Jeugdhulp, Kip met de Gouden Eieren” van Accare, Molendrift en Tinten Welzijnsgroep op 12 juni in theater Geert Teis in Stadskanaal.

Programma

13.30 Welkom
Dagvoorzitter Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, heet de aanwezigen welkom en interviewt Peter Dijkshoorn (Accare), Ellen Loykens (Molendrift) en Johan Brongers (Tinten Welzijnsgroep) over het doel van het congres.

13.45 De aanhouder wint
Prof. Dr. Liesbeth de Vries, lid van de Academie voor Wetenschappen en hoogleraar oncologie vertelt hoe het behandelen van kanker door voortdurend doen van wetenschappelijk onderzoek zich ontwikkelde van uitzichtloos naar hoopvol met steeds vaker goede resultaten. Is dat een voorbeeld voor jeugdhulp?

14.05 Belang van Monitoring
Prof. Dr. Tom van Yperen, expert effectieve jeugdzorg bij het NJi en bijzonder hoogleraar aan de RUG, bespreekt het belang van monitoren in de jeugdhulp om te zorgen dat we jeugd steeds beter en goedkoper kunnen ondersteunen.

14.30 Pauze

15.00 – 15.45 Verdiepingssessies

Verdiepingssessie 1: De Kip met de Gouden Eieren en het Wetsbesluit
Dr. Jana Knot-Dikscheidt.
Het bieden van zorg wordt steeds meer als een gezamenlijk besluitvormingsproces gezien, waarbij de meningen, voorkeuren en ervaringen van kinderen en ouders een belangrijke rol spelen, evenals de expertise van hulpverleners en de wetenschappelijk onderbouwde kennis over ‘wat werkt het beste voor wie en waarom en onder welke omstandigheden?’. Kortom evidence based werken. Tijdens de workshop wordt aan de hand van praktische voorbeelden m.b.t. meten op het niveau van doelrealisatie verduidelijkt, hoe onderzoek kan worden benut om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Ook zal worden ingegaan op hoe je als organisatie het onderzoek zo kan inrichten dat het niet een lastige kostenpost is, maar zich uitbetaalt. En waarom de kip een wetsuit heeft, ervaart u dan ook.

Verdiepingssessie 2: ‘Multi-problem’
Judith Warmelink, Henny Luppes en Arien Storm
FACT-jeugd is een zorgmodel volgens evidence based principes, waarmee zorg wordt geboden aan multi-problem gezinnen en de meest complexe doelgroep jongeren met problemen op meerdere levensgebieden. In FACT-teams werken vaak meerdere organisaties samen. In de workshop wordt aandacht besteed aan: Wat is FACT – jeugd? Hoe kan je met dit model echt samenwerken? Lukt het om jongeren echt weer aan te laten sluiten bij de maatschappij? Wat levert ons dat op? Waar is het een aanvulling op het aanbod van wijkteams en hoe zorg je dat er een echte verbinding is met die maatschappij?

Verdiepingssessie 3: ‘Ontbureaucratiseren’
Johan Brongers en Astrid Jansen
De verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer zal opnieuw gedefinieerd worden. Hoe zorgen we ervoor dat de verantwoording zodanig wordt ingericht dat we de bureaucratie verslaan in plaats van meer bureaucratie te maken. En blijft er ruimte om te leren en te verbeteren of wordt er een afrekencultuur gecreeerd? En hoe doe je dat: verantwoorden en leren. Zijn er al goede voorbeelden? Er worden in de jeugdhulp nieuwe gremia in het leven geroepen: expertpool, specialistisch overleg. Hoe gaan gemeenten daarmee om? Gaan we ongemerkt terug naar de specialisten of maken we werkelijk de omslag naar het voorveld? Hoe kan deze beweging geld op gaan leveren? Laten we de kip met de gouden eieren koesteren!

Verdiepingssessie 4: ‘Slimmer organiseren’
Ellen Loykens, Evalien Verschuren, Haike Jacobs en Bonnie Visser
In de transformatie kunnen we de zorg effectiever, goedkoper en meer gericht op de hulpvraag en eigen kracht organiseren. Samenwerking, evidence based werken en stap voor stap evaluerend toewerken naar verbetering van de zorg zijn daarbij sleutelbegrippen. Met een gemeenschappelijke taal en verantwoordelijkheid kunnen we kennis delen en effectieve interventies inzetten op een manier die ouders en kinderen effectief helpt én kosten bespaart. In de workshop worden factoren besproken die van belang zijn bij het samenwerken van tweede lijn en voorliggend veld. Met behulp van concrete casussen wordt besproken hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de succesfactoren een plek krijgen in een Samen1Plan benadering waarin voorliggend veld en tweede lijn samenwerken. In de workshop gaan cliënten, werkers in de zorg en vertegenwoordigers van de gemeente met elkaar in gesprek over de kip met de gouden eieren: effectiever samenwerken door hulpverleners en cliënt aan het beantwoorden van de hulpvraag.

Verdiepingssessie 5: ‘Van kennis naar zorg naar voordeel?’
Peter Dijkshoorn en Liesbeth de Vries
Het maakt niet uit of het nu bijvoorbeeld jeugdhulp is of oncologie. Als je zorg beter maakt kunnen kosten vaak omlaag en vooral de opbrengsten omhoog. Jeugdhulp wordt veel besproken als zware kostenpost. Natuurlijk moeten de kosten van zorg ook beteugeld en dat kan ook wel. In deze workshop echter gaan Liesbeth de Vries (oncoloog) en Peter Dijkshoorn (kinder- en jeugdpsychiater) met u als ouder, hulpverlener of financier op weg om te ontdekken of jeugdhulp misschien een goede investering is op weg naar ook financieel steeds mooiere opbrengsten.

15.45 Slotgesprek
Een gesprek tussen Herwil van Gelder, voorzitter van de stuurgroep Jeugdzorg Groningen, Johan Brongers, Peter Dijkhoorn en Ellen Loykens over de vraag hoe we slimmer, beter en ook nog goedkoper de nieuwe wet jeugdzorg in de praktijk kunnen uitvoeren.

16.25 – 17.00 Afsluiting en borrel

Locatie: Theater Geert Teis, Stadskanaal
More Info: Website Molendrift

Molendrift Jubileumcongres @ Oosterpoort

Share Button

oosterpoort

Jubileumcongres 10 oktober, Oosterpoort

Molendrift bestaat 25 jaar! Daarom organiseren we op 10 oktober het jubileum-congres “Samenwerken in de zorg, een kwestie van doen!”. Het congres wordt gehouden in De Oosterpoort in Groningen en staat helemaal in het teken van samenwerken in de zorg. Het congres is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdggz, jeugdzorg of (passend) onderwijs, zoals behandelaren, hulpverleners, zorgcoordinatoren, IB-ers, beleidsmakers en bestuurders. Een selecte groep sprekers gaat tijdens het congres in op de primaire voorwaarden voor effectieve hulpverlening, samenwerking en succesvoorbeelden.

Programma Molendrift congres: Oosterpoort Groningen

08:45 Ontvangst met koffie / thee
09.30 Welkomstwoord door dagvoorzitter Coen Verbraak
09.45 Pieter Jan van Delden - Over succesfactoren en valkuilen bij het samenwerken in de publieke dienstverlening vanuit het perspectief van organisatieprocessen
10.20 Tom van Yperen - Over werkzame factoren in samenwerking tussen zorgprofessionals.

11.00 Pauze met parallel zorgmarkt

11.25 Erik Gerritsen - Minder bureaucratie, meer resultaat voor kinderen in de knel: over het ontketenen van de kracht van professionals ten behoeve van het realiseren van de ambitie ‘ieder kind veilig’.

12.10 Lunch met parallel zorgmarkt
13.15 Intermezzo

13.30 Ellen Loykens - Over effectief samenwerken via de 1gezin1plan(.nl) aanpak
14.00 Arien Storm - over de succesvolle werkwijze van FACT Teams (Flexible Assertvive Community Treatment) en de bijbehorende kijk op samenwerken.

14.30 Pauze met parallel zorgmarkt

15.00 Swanet Woldhuis - Over het perspectief van de cliënt door de jaren heen en in deze tijden van transities in het bijzonder.
15.30 Forum o.l.v. Coen Verbraak
16.00 Uitreiking Molendrift jubileumboek

16.30 Borrel
18.00 Einde

Locatie: Oosterpoort, Groningen
More info: Molendrift site

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info