Cast: Buitenkunst met Daan Roosegaarde

Share Button

cast 21jan13Castlogo

Tilburg is een stad van samenwerken en samendoen. Bouwen aan de stad, is steeds opnieuw verbindingen leggen tussen gebouwen, straten, pleinen, parken, kunst, cultuur en de samenleving. Na een decennium van KORT (Kunstplan Openbare Ruimte Tilburg), wordt nu nagedacht over de toekomst. Tilburg wil dit niet volgens een papieren beleidsplan vormgeven, maar droomt over een bijzonder eigentijdse stadslab. Bij dit nieuwe stadslab gaat het om kennis ophalen, dwarsverbanden leggen en de resultaten laten zien in de stad. Kunst wordt opnieuw verbonden met de leefomgeving van iedere Tilburger, met als doel de stad te versterken. Tijdens de avond wordt aan alle deelnemers gevraagd mee te denken, te spreken en te schrijven.

Gastspreker Daan Roosegaarde

Bijzondere gast en spreker tijdens de discussieavond is Daan Roosegaarde. Zijn werk kenmerkt zich door interactie tussen kunst, mens en techniek. Met projecten variërend van mode tot architectuur, creëert hij slimme en sociale ontwerpen met een instinctieve interactie van geluid en beweging.

Programma

More info: Cast website
Locatie
: Sportcomplex Drieburcht, Wagnerplein 1, 5011 LP Tilburg

CAST: Hoe klopt het Tilburgse hart?

Share Button

sfeerbeeld_heuvelstraat_klein_1381133961Castlogo

De Tilburgse binnenstad is continu in ontwikkeling. In januari van dit jaar organiseerde CAST een discussieavond over de visie Kernwinkelgebied Binnenstad Tilburg. Deze druk bezochte debatavond krijgt een vervolg. In de afgelopen maanden is door ontwerpbureau Rijnboutt gewerkt aan een stedenbouwkundig kader en inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet voor het beeldkwaliteitplan locatie Stadhuisplein en omgeving.

Binnenstad CASTdebat – dinsdag 29 oktober 2013

Om de nodige input te krijgen voor dit traject organiseert het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) in samenwerking met de gemeente Tilburg een debatavond. Titel van de avond is ‘Hoe klopt het Tilburgse hart?’. Voor de pauze heeft het debat de vorm van een discussietafel met daaraan professionals die spreken over de ruimtelijke verschijningsvorm van de Tilburgse binnenstad. Daarbij wordt actief gevraagd naar meningen vanuit de zaal. Wat is voor u kenmerkend voor de Tilburgse binnenstad? Wat zijn kernwaardes die u ziet in de Tilburg en wat past zeker niet? De gespreksleider bespreekt en becommentarieert samen met de zaal en de discussietafel de belangrijkste waardes van de Tilburgse binnenstad.

Na de pauze worden de kernwaardes gespiegeld aan de eerste gedachten van het beeldkwaliteitplan. CAST stelt de vraag: ‘In hoeverre komen deze waardes terug en welke mist het plan nu nog?’. De gemeente gaat na deze avond het beeldkwaliteitsplan verder uitwerken

Programma

Locatie: Factorium – de theaterzaal, Koningsplein 11A, Tilburg
19.00 uur ontvangst
19.30 uur welkom door CAST en wethouder Erik de Ridder
19.45 uur discussietafel, onder leiding van Tracy Metz
20.45 uur plenaire samenvatting en zaalgesprek, onder leiding van Tracy Metz
21.45 uur afsluitende borrel

LocatieFactorium – de theaterzaal, Koningsplein 11A, Tilburg
more info: Castonline

CAST: Dag van de Architectuur – John Körmeling en BNA ideeënprijsvraag voor de Theresiazone

Share Button

In het voorlaatste weekend van juni vindt ook dit jaar weer de landelijke Dag van de Architectuur plaats.
CAST
en de BNA kring Midden-Brabant werken traditioneel samen aan een veelzijdig programma in de regio Tilburg met als thema ’24 uur particulier opdrachtgeverschap’.

Op vrijdag, tijdens de eerste ‘Dag van de Architectuur’ bestaat uit programma uit een lezing, gesprekken en een prijsuitreiking.

Vrijdag 21 juni – Spoorzone Tilburg, Smederij Club
Het programma op 21 juni start met een lezing van architect en beeldend kunstenaar John Körmeling. In Tilburg is hij verantwoordelijk voor beeldbepalende werken als het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde en de nieuwe brug in de Piushaven. Ook op internationaal niveau is Körmeling actief en ontwierp hij voor de EXPO 2010 in Shanghai het Nederlandse paviljoen met de naam Happy Street. Tijdens de lezing zal hij vertellen over zijn werk en zijn persoonlijke visie op esthetiek en kwaliteit.

Het programma wordt afgerond met de prijsuitreiking van de BNA ideeënprijsvraag voor de Theresiazone. Na korte presentaties van genomineerden zal juryvoorzitter en wethouder Marieke Moorman de prijs uitreiken. Ook wordt de winnaar van de publieksprijs bekend gemaakt. Na een korte bevraging van de jury is er tijd om na te praten tijdens de borrel.

Play lezing John Körmeling | BNA ideeënprijsvraag

Programma
15.00 uur – ontvangst
15.30 uur – aanvang programma met introductie BNA en CAST
15.45 uur – lezing John Körmeling
16.45 uur – prijsuitreiking ideeenprijsvraag van de BNA kring Midden-Brabant
17.45 uur – aanvang borrel
19.00 uur – sluiting

Locatie
Spoorzone Tilburg, Smederij Club, Hal 82, Tilburg

CAST stadsgesprek – De groene stad Tilburg

Share Button

Hoe ontwikkelt Tilburg zich als groene stad? Een ‘groene transformatie’ in brede zin: economisch, ecologisch en maatschappelijk duurzaam. CAST organiseert in samenwerking met FunctioneelGroen een stadsgesprek waarin lokale voorbeelden worden gepresenteerd.

CAST legt de focus op het transformatievraagstuk. Welke kansen zijn er voor de duurzame transformatie de stad? Het diverse karakter van duurzame toepassingen wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Van landschapsarchitectuur in stadstuinen tot aan de bouwkundige transformatie van naoorlogse stedenbouw. Welke rol spelen deze en welke ingrepen zijn noodzakelijk om van Tilburg ‘een groene stad’ te maken. Het publiek wordt uitgenodigd om hierover gesprek te gaan.

Play Part 1 | Part 2 | Part 3

Het programma staat onder leiding van Jacob Voorthuis. Hij is onder meer kunsthistoricus, universiteir docent ‘architectuurgeschiedenis en theorie’ aan de Technische Universiteit Eindhoven en coördinatie van de leerlijn duurzaamheid faculteit Bouwkunde.

Programma
18.45 uur ontvangst
19.15 uur start programma met lezingen, gevolgd door een stadsgesprek
22.00 uur einde programma en borrel

Sprekers

De avond wordt ingevuld door 4 sprekers met een eigen verhaal over de ontwikkeling van Tilburg als groene stad.
Anneke Vervoort – architect van Hoogmoed Architecten
Spreekt, over de openbare ruimte van naoorlogsestadswijken en hoe de bestaande voorraad te doen herleven. Zij spreekt concreet over de renovatie ENDIS portiekflat (ENergieneutraal en Duurzaam In Staal.)
Bart van Berkel – docent Avans Hogeschool
Spreekt, samen met studenten, over de duurzame transformatie van naooroglogse stadswijken.
Serge Vonk - Landschapsarchitect IMOSS
Spreekt over het verband tussen de duurzame transformatie opgave van de stad Tilburg en de toepassing van functioneel groen.
Paul Achterberg – landschapsarchitect Quadrat
Spreekt over de traditie van stadstuinen in Tilburg en over de tranformatie van de spoorzone.

Locatie: Deprez gebouw, Lange Nieuwstraat 172-174, 5041 dj Tilburg
More info: Cast website

CAST Debatavond Binnenstad Tilburg

Share Button

Met het doel om het Tilburgse winkelhart te versterken ontwikkelde ontwerpbureau Rijnboutt in opdracht van de gemeente de visie Kernwinkelgebied Binnenstad Tilburg.

De visie heeft onder meer betrekking op de omgeving van het Stadskantoor, de Emmapassage, het Piusplein, de Heuvel, Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat met zijn aanliggende straten. Wat ligt aan deze visie ten grondslag en hoe verder? En, hoe wordt de verbinding gemaakt met de binnenstad in brede zin? CAST organiseert een stadsgesprek waarbij de achterliggende gedachte van de visie nader wordt belicht. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te discussiëren.

Play Part 1 | Part 2 | Straatinterviews Tilburgse binnenstad

Programma
woensdag 16 januari 2013. Deprez gebouw, Lange Nieuwstraat 172-174, 5041dj in Tilburg

  • 19.00 uur inloop
  • 19.30 uur start programma met o.a. bijdrage van Rijnboutt, Multi Vastgoed en de gemeente Tilburg en gesprek met ondernemers, bewoners en het publiek.
  • 22.00 uur einde programma en borrel

Locatie: Deprez gebouw, Lange Nieuwstraat 172-174, Tilburg
More info: Cast-online

CAST – De Duurzame Stadsregio

Share Button

Hoe wordt in de regio Tilburg gewerkt aan een duurzame verbinding tussen stad en land? Naar aanleiding van de ontwikkeling van landgoed De Groene Kamer, landschapspark Moerenburg en De Nieuwe Warande, belicht CAST de toekomstige transformatie van de stadsranden van Tilburg en plaatst deze in een breder perspectief.

Het programma bestaat uit een boeket van activiteiten met onder meer een tentoonstelling, interviews en debat. Onder meer Ton Venhoeven (Rijksadviseur Infrastructuur)  en de initiatiefnemers en ontwerpers van Landschapspark De Groene KamerMoerenburg en De Nieuwe Warande komen aan het woord.

Het programma staat onder leiding van Tracy Metz, kunstredacteur van NRC Handelsblad en onder meer auteur van ‘PRET! Leisure en landschap’ over de invloed van vrijetijdsindustrie op onze omgeving en het recent verschenen ‘Zoet&Zout, water en de Nederlanders’.

Play Part 1 | Part 2 | Interviews

Programma
Donderdag 24 mei. Deprez gebouw, Lange Nieuwstraat 172-174, 5041DJ in Tilburg.

  • 19.00 uur Ontvangst
  • 19.30 uur Aanvang programma, interviews betrokkenen De Groene Kamer, De Nieuwe Warande en Moerenburg
  • 20.15 uur Lezing Ton Venhoeven, Rijksadviseur voor Infrastructuur, over Duurzame Stadsregio’s in (inter)nationaal perspectief
  • 20.45 uur Pauze
  • 21.00 uur Dialoog o.l.v. Tracy Metz
  • 21.30 uur Reflectie, Tracy Metz in gesprek met wethouder Erik de Ridder (CDA oa. Economie, Brabantstad, Toerisme & recreatie)

Locatie: Deprez gebouw, Lange Nieuwstraat 172-174, 5041 dj Tilburg.
More info:  www.castonline.nl

CAST Koningsplein – Debatavond en Prijsuitreiking

Share Button

Debatavond en Prijsuitreiking

Ontwerpmarathon
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2012 organiseerde het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) in samenwerking met het bkkc en de Bibliotheek Tilburg Centrum een 24 uur durende ontwerpwedstrijd. Centraal stond het Tilburgse Koningsplein aan de zuidzijde van het stadscentrum waar vermaarde architecten als Van den Broek & Bakema en later Jo Coenen voor tekende. Aan het plein is onder meer de centrale bibliotheek van Tilburg gevestigd en de wekelijkse stadsmarkt wordt er gehouden. Ook verbindt het plein het Fontys Kunstcluster en de Piushaven met het stadscentrum.
Bekijk de compilatie…

Play Debatavond en Prijsuitreiking | Compilatie video

Koningsplein

Het Tilburgse stadshart is volop in beweging nu de ontwikkeling van de Spoorzone en de Piushaven concreet vorm krijgen. Deze grote gebiedsontwikkelingen hebben consequenties voor de positie van het Koningsplein in ruimtelijke en programmatische zin. Hoe kan dit plein, dat nooit de levendige stadsruimte werd waarvoor het is ontworpen, in de toekomst van betekenis zijn voor het stadsleven in Tilburg? CAST vraagt ontwerpers in 24 uur een uitdagende visie te ontwikkelen op het plein en zijn context. Voorafgaand aan het starten van de klok, wordt de precieze opdracht bekend gemaakt en zullen enkele lezingen voor de nodige inspiratie zorgen. Dan start de wedstrijd en werken de teams de klok rond om de volgende middag hun ontwerp aan een deskundige jury te presenteren. CAST beoogd met deze ontwerpwedstrijd niet alleen het publieke debat over de toekomstige betekenis van het Koningsplein  te entameren, ook is de ontwerpmarathon erop gericht om jonge ontwerpers en ervaren professionals samen te laten denken over de toekomst van de stad.

Partners

 

CAST organiseert de Ontwerpmarathon in samenwerking met het bkkc en de Bibliotheek Tilburg Centrum. Het initiatief wordt financieel en inhoudelijk ondersteund door Amvest, TBV Wonen, Velopa, de gemeente Tilburg en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Tijdens de eerste CAST ontwerpmarathon in 2009 mocht het winnende team uitzien naar een stedentrip naar Manchester. Voor deze editie zal Kooy Baksteencentrum een bijzondere prijs ter beschikking stellen.

More info

CAST ontwerpmarathon Koningsplein

Share Button

Ontwerpmarathon
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2012 organiseert het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) in samenwerking met het bkkc en de Bibliotheek Tilburg Centrum een 24 uur durende ontwerpwedstrijd. Centraal staat het Tilburgse Koningsplein aan de zuidzijde van het stadscentrum waar vermaarde architecten als Van den Broek & Bakema en later Jo Coenen voor tekende. Aan het plein is onder meer de centrale bibliotheek van Tilburg gevestigd en de wekelijkse stadsmarkt wordt er gehouden. Ook verbindt het plein het Fontys Kunstcluster en de Piushaven met het stadscentrum.

 

programma

Click to Play

20 januari 2012
13.00u Inleidende lezingen (Bibliotheek Koningsplein)

14.00u START KLOK
14.30u Straat interviews
16:00u Interviews teams dag 1

18.00u Besprekingen concept met inspirators 1
23:00u Besprekingen concept met inspirators 2
24:00u Schetsronde inspirators
01:00u Nacht interview

21 januari 2012
09.00u Interviews teams dag 2
14.00u STOP KLOK

15.00u Presentaties (Bibliotheek Koningsplein)

Koningsplein

Het Tilburgse stadshart is volop in beweging nu de ontwikkeling van de Spoorzone en de Piushaven concreet vorm krijgen. Deze grote gebiedsontwikkelingen hebben consequenties voor de positie van het Koningsplein in ruimtelijke en programmatische zin. Hoe kan dit plein, dat nooit de levendige stadsruimte werd waarvoor het is ontworpen, in de toekomst van betekenis zijn voor het stadsleven in Tilburg? CAST vraagt ontwerpers in 24 uur een uitdagende visie te ontwikkelen op het plein en zijn context. Voorafgaand aan het starten van de klok, wordt de precieze opdracht bekend gemaakt en zullen enkele lezingen voor de nodige inspiratie zorgen. Dan start de wedstrijd en werken de teams de klok rond om de volgende middag hun ontwerp aan een deskundige jury te presenteren. CAST beoogd met deze ontwerpwedstrijd niet alleen het publieke debat over de toekomstige betekenis van het Koningsplein  te entameren, ook is de ontwerpmarathon erop gericht om jonge ontwerpers en ervaren professionals samen te laten denken over de toekomst van de stad.

Partners

 

CAST organiseert de Ontwerpmarathon in samenwerking met het bkkc en de Bibliotheek Tilburg Centrum. Het initiatief wordt financieel en inhoudelijk ondersteund door Amvest, TBV Wonen, Velopa, de gemeente Tilburg en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Tijdens de eerste CAST ontwerpmarathon in 2009 mocht het winnende team uitzien naar een stedentrip naar Manchester. Voor deze editie zal Kooy Baksteencentrum een bijzondere prijs ter beschikking stellen.

More info

Presentatie Architectuurgids Midden-Brabant

Share Button

Op vrijdag 25 november presenteert CAST de Architectuurgids Midden-Brabant. In samenwerking met architectuurhistorici Hans Ibelings en Leon Sebregts, en met fotografie van René de Wit, maakte CAST een boek en website met bijzondere gebouwen in de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Play Part 1 | Part 2 | Interviews

De presentatie vindt plaats in het Deprez-gebouw aan de Lange Nieuwstraat 172-174 te Tilburg tussen 17.00u en 19.00u. Frits Horvers, de voorzitter van CAST, reikt de eerste exemplaren van de Architectuurgids Midden-Brabant uit aan een aantal wethouders uit de regio. Daarnaast presenteert CAST de website www.architectuurgidsmiddenbrabant.nl, waarop de projecten te filteren zijn naar gemeente, thema en tijdsperiode. Marc Glaudemans van de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw presenteert de Layar-applicatie, waartoe de Academie opdracht gaf ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Via deze applicatie kan iedereen ook onderweg de informatie uit de architectuurgids bekijken via zijn mobiele telefoon.

Verder worden drie zeer recente projecten uit de architectuurgids kort toegelicht: architect Harm Timmermans van Shift Architecture vertelt over zijn ontwerp voor de Faculty Club van Universiteit Tilburg, interieurarchitecte Francine Broos toont haar ontwerp voor een woonhuis en atelier in Loon op Zand en Jurgen Houben van H4D Raadgevend Ingenieurs vertelt over de nieuwe kantoorruimte die hij in de watertoren van Dongen realiseert. Met deze sprekers, de makers van de gids en de aanwezigen spreken we over architectuur in Midden-Brabant en een fototentoonstelling laat een selectie zien van de prachtige fotografie in de gids van René de Wit. De middag wordt gepresenteerd door Frank van Pamelen.

> Lees meer over de Architectuurgids Midden-Brabant
> Bestelformulier

Met dank aan

De totstandkoming van de Architectuurgids Midden-Brabant is mede mogelijk gemaakt door de vaste sponsoren en subsidiënten van CAST en in het bijzonder Midpoint Brabant (REAP) enhet Stimuleringsfonds voor Architectuur. Voor de selectie van de projecten is CAST bijgestaan door een grote groep professionals die zorg droegen voor de inventarisatie en een adviescommissie die in samenwerking met de redactie de thematische opbouw bedacht en de uiteindelijke projectenselectie maakte.

Organisatie: Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg.

Meer info: www.castonline.nl.

Locatie: Deprez-gebouw
Lange Nieuwstraat 172-174, Tilburg

Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit?

Share Button


Discussieavond ruimtelijke kwaliteit

Play Part 1 | Part 2

De gemeente Tilburg formuleerde de basis voor haar huidige architectuurbeleid in 1996.
De nota ‘Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit’ volgde op een diepgaande analyse van de stadsvorm en stadsontwikkeling door de Technische Universiteit Eindhoven. Meer op www.castonline.nl.Rageer op het onderwerp via twitter @castonline.

CAST via facebook

www.architectuurgidstilburg.nl
www.meerdanwonentilburg.nl

Live vanuit het Deprez gebouw aan de Lange Nieuwstraat 172-174 in Tilburg.

Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg.

 

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info