Neru Conference 17-18 OCTOBER

Share Button

neru

Intercultural exchange of knowledge
about urban and social design issues
in “the city as a laboratory”. 

PROGRAMMA 17.10 Dutch spoken
BUB (Bibliotheek Hub), Bib2.0 = BUB
Bibliotheek als KENNISWERKPLAATS

CEES DONKERS: Introduction
DETLEV LAGRAND
: ‘swaip’ als tool
JELLE RIJPMA: Brabant Academy als virtueel kennisplatform
MARY-ANN SCHREURS: Bibliotheek 2.0 vanuit de overheid voor nieuwe generatie over ‘KnowledgeDATE’.

PROGRAMMA 18.10 English spoken
NERU CONFERENCE
‘City as a LAB’ for SOCIAL DESIGN
‘From commune to community’ Samenlevingsvormen van 60+ en 30- generaties met zorg als centraal thema.

ELENA KARKH (Russia)
SOPHIE STEINEMANN (Switzerland)
VIKTORIA KHOKHOLOVA (Russia)
KOJ KONING (Districtsmanager Social Housingcompany Woonbedrijf)
PHILIPPE ROL (architect ATTB Atelier to the bone)
PILLO (Industrial Design)
ROCCO VERDULT (Social Design)
& FASHION…

neru2

Brabant Biennale 2012

Share Button

Wanted Brains & Creativity

DE STAD ALS LABORATORIUM,
VAN BLAUWDRUK NAAR SOCIAL DESIGN

De Brabant Biënnale is een nieuw tweejaarlijks platform voor de discussie over architectuur, stedenbouw en urban design.
Een nieuwe opgave vraagt een nieuwe aanpak met nieuwe mensen. Wanted Brains & Creativity.

Wie: o.l.v. de Brabant Academy en de deelnemende partners:
Architectuurcentrum Eindhoven , BAi ’s-Hertogenbosch, CAST Tilburg, Gebouw F Breda, gemeente Eindhoven

Het thema van de Brabant Biënnale is de nieuwe opgave in de huidige economische situatie en in het nieuwe speelveld dat is ontstaan. De groeiende leegstand in stad en ommeland dicteert de nieuwe opgave. Selectieve nieuwbouw, verdunnen en verdichten, leegstand, herbestemming, transformatie en social innovation and design zijn de wegen voor de komende decennia. Plannen en blauwdrukken worden vervangen door processen met de mens als uitgangspunt en een nieuwe rol voor de factor tijd. Social media en nieuwe tools als City-game verbinden nieuwe allianties, ideeën, concepten en broed- plaatsen waarin de betrokkenheid van de burgers centraal staat.

Op 17, 18 en 19 oktober 2012 vinden er lezingen en debatten plaats rondom deze thema’s. Verder bestaat de Brabant Biën- nale uit een tentoonstelling met uiteenlopende bijdragen van studenten en afgestudeerden van TU/e en Design Academy Eindhoven, autonome ontwerpers en fotografen. Deze is (ge- durende de gehele DDW) te zien van 17 t/m 28 oktober 2012 dagelijks van 10:00 – 17:00 uur in de Catharinakerk

Doelstelling: De Biënnale wil deze onderwerpen op de kaart zetten, inhoudelijk bespreken en met deelnemers nieuwe allianties creëren.
Doelgroep: Iedereen (overheid, onderwijs en ondernemers) die professioneel betrokken is bij ruimtelijke opgaven in Noord-Brabant.

Het programma in concept:

Woensdag 17 oktober - 13:30 – 17:30

  • Thema: Leegstand van zaken, Van blueprint naar Social design en bekendmaking winnaar besloten prijsvraag Archiprix mbt NOMAD VILLAGE (onderzoek leegstand) door Henk van der Veen.
    Met bijdragen van Joyce Hydra / Angelique Bellemakers ‘Social design in Woensel en Strijp’, Agata Niemkiewicz ‘DNA of the future’, Mary-Ann Schreurs ‘Social design in beleid en praktijk’, Remco van de Craats EDHV ‘Flashville/NomadVillage’, Lieke van der Most ‘Designing out Crime, Loitering youth’ (App Foursquare tbv social innovation)

Donderdag 18 oktober - 13:30 – 17:30

  • Thema: NERU-CITILAB, student day Russian DNA, fashion design ROC students
    Met bijdragen van John Körmeling, Fiona Jongejans  TU/e/ID 3, Galina Kozulina/Anna Khodyreva (Yekaterinburg) YEK2.0, a transformation project in Yekaterinburg Russia, started during the 1st UralBiënnale in September 2010, Marieke Willems (TWEELINK)/ MisakTerzibaszian (UArchitects) Marc Glaudemans (Fontys international).

Vrijdag 19 oktober – 13:30 – 17:30

  • Thema: Brabant Biennale ‘Blueprint to Social design’
    Met bijdragen van IABR-team, Jeroen Saris namens team Uhrhan/Dirrix/StadBV, Elena Chocochava, B5 kanaalzone studies TU/e Irene Curulli, Cindy van den Bremen, Barcode Architects Dirk Peters/Caro van de Venne, B5 spoorzones Studio Papaver, Mary Fiers, wethouder.
  • Avondprogramma: afsluitend feest tevens de openingsparty Dutch Design Week 2012

Waar: St. Catharinakerk, Eindhoven
Wanneer: 17,18 en 19 oktober 2012
More info: Brabant Academy site

Brabant Academy – WANTED BRAINS & CREATIVITY

Share Button

HET EVENT

WIE INITIËREN EN REGISSEREN DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN ONZE RUIMTELIJKE ORDENING?
NIEUWE VERBINDINGEN IN URBAN, RURAL EN SOCIAL DESIGN

Momenteel heerst er grote onzekerheid in de ruimtelijke, economische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen van Nederland.
Wie initiëren en regisseren de nieuwe ontwikkelingen in onze ruimtelijke ordening? Wie creëren nieuwe structuren, allianties en waarden in ons wonen, werken, leren, recreëren, zorg en mobiliteit?
Voor onze toekomst bezint BrainFIELD zich op onze (Brabantse) identiteit en de kwaliteiten van een duurzame wereld, ‘Think gobal, act local’.

De Brabant Academy is een club eigenzinnige mensen die innovaties initiëren in de ruimtelijke opgaven tussen alle generaties binnen ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen in open samenwerkingsverbanden. BrainFIELD is een platform voor bottom-up innovaties en nieuwe verbindingen in urban, rural and social design. BrainFIELD is een initiatief van de Brabant Academy en de Brabantse architectuurcentra in Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven.

Op 7 juni aanstaande organiseren deze initiatiefnemers het event ‘Wanted: brains & creativity’ waar we samen de toekomst verder willen verkennen, om elkaar te inspireren, te enthousiasmeren, kennis en visies te ontwikkelen en te delen in nieuwe allianties.

Programma:

Opening & welkomstwoord:

Play video

3 X 3 korte ’speed date’ presentaties:

1. B5 Brabant:
- Rene Erven, Architectuur Centra Brabant
- Milou Chenevert & Jan Verhagen, B5 project studenten
- Joyce Hijdra, WoonBedrijf / TAC

Play Movie

2. Internationaal:
- Alda Lagic, Universiteit Tilburg
- Izabela Boloz, curator exhibition
- Agata Niemkiewicz, graduate DA/e, project DNA van de toekomst

Play Movie

3. IABR (Biennale Rotterdam, inzending Eindhoven voor ‘making city’):
- Caro van de Venne, BARCODE Architecten, knooppuntstudie
- Bart Stoffels, team Urhahn, Dirrix, StadBV en EDHV (citygame)
- Marc Glaudemans, IABR inzending Academy Bouwkunst Tilburg

Play Movie

Plenair debat

Play Movie

Afsluiting

Play Movie

Dit event zal een vervolg krijgen in de (driedaagse) Brabant Biënnale die van 17-19  oktober in Eindhoven wordt georganiseerd door de Brabant Academy met de 4 architectuurcentra. (Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda)

Locatie: IGLUU! Lichttoren, Eindhoven
Meer info: www.brabantacademy.nl

LGRHS.01 – Pilot

Share Button

Donderdag 8 maart was de pilot van het Lagerhuis in het designhuis in Eindhoven.
Een speeddate / open debat met food & drinks die maandelijks op de 1ste donderdag van de maand wordt gehouden op initiatief van het CSI (Club Stoute Initiatiefnemers),
‘toekomstgerichte’ ambtenaren van de gemeente Eindhoven.

Start Movie standard | large | Quicktimeplayer | YouTube

Het programma:
17.00-17.30  Inkom
17.30-18.00  Speed date met dit keer als onderwerp STOUTE AMBTENAREN
en de doelstelling van het initiatief alsmede dialoog daarover
18.00-19.00  Music, SOUP AND DRINKS van SOEPGOED en DJ-seniors

Lokatie: DESIGNHUIS
Link: Facebookpagina

Leven in de Brabantse Spoorzone

Share Button

MINI- EVENT november 2011, Brabant Academy

De spoorzones zijn in Brabants perspectief belangrijke ontwikkelingsgebieden. Het scheppen van een levendig klimaat is een belangrijk vraagstuk voor die gebieden. De Brabant Academy geeft studenten van de TUE, Avans, Fontys en de UvT de gelegenheid om hun antwoorden te geven op dit vraagstuk.

Op ons mini-event presenteren een aantal jonge ontwerpers, onderzoekers en kunstenaars uit Brabant projecten die een directe relatie hebben met ‘Leven in de Brabantse Spoorzone’. Er is een presentatie over mogelijkheden die de Spoorzone biedt als ‘Tussentijds Ontwaken’ (Studio Papaver), de potentie als stadscampus (studenten Fontys AAS), kansen als toegangspoort (student TU/e Industrial Design) en het gebruik als podium (EELT/Hall of Fame Tilburg). Deskundigen zullen reflecteren op de presentaties. Medewerking hierbij verlenen oa. Prof.dr. Ir. Hans Mommaas (directeur van Telos Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken), Sonja van der Beek (ovb) (hoofd Stedenbouw, gemeente s’-Hertogen- bosch), Cees Donkers (Urban designer, gemeente Eindhoven) Monique Zijp (kunstconcept-coach) en Simon Dona (docent Stedenbouw NHTV). Zowel de projecten als de reflecties zullen verrassende per- spectieven tonen op ‘leven in de Brabantse Spoorzone’. De gesprekken staan onder leiding van Marc Glaudemans (lector stedelijke strategieën Fontys) en Ton Horn (Horn Consultancy).

More info…

Locatie:
MADE Center, Maidstone 20, Tilburg
19:30 u – 22:30 u

Voor de organisatie van het minisymposium werkt de Brabant Academy samen met de lokale Brabantse centra voor architectuur en stedenbouw. Voor deze editie is samengewerkt met BAi (’s-Hertogenbosch) en CAST (Tilburg).

Stad als Laboratorium

Share Button

SuperVISIE-Salon – Debat

A Tale of Two Cities – In dezelfde jaren ’70 groot geworden als steden met een modern imago kunnen Almere en Eindhoven van elkaar leren. Met een vergelijkbare omvang zijn de beide steden te karakteriseren als ‘een tros dorpen’ met een steeds stedelijker karakter. Gaat de vergelijking ook verder? De tentoonstelling toont parallellen en verschillen in ontwikkeling en laat de zoektocht zien naar een eigen identiteit.

Start Movie

More info…


Bekendmaking OnTroerendGoed Award 2011

Juist deze lastige tijd in de bouw vraagt om een creatieve blik op de toekomst. Gedurfde keuzes die de lange termijn boven de korte stellen. En het vraagt om bouwen met hoofd én hart voor de omgeving. Deze Award is dan ook een uitgelezen kans om goede voorbeelden in de etalage te zetten.


 

 

 

Start Movie

More info…

Locatie
Stadhuis
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Brabant Academy Event 2011

Share Button

‘Verbinden & Inspireren’

Brabant Academy nodigt u uit om de middag van 19 mei 2011 te reserveren voor een bezoek aan ons Event in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.

Brabant Academy is een dynamisch platform/netwerk waar verrassende ontmoetingen ontstaan en uitdagende visies leiden tot nieuwe projecten en verbindingen. Brabant Academy Event brengt studenten, starters en professionals bij elkaar en combineert onderwijs, overheid en ondernemers.

Vanuit de aandachtsvelden ruimtelijke ordening, landschap, stedenbouw, architectuur en design richten wij ons op verbindende innovaties in culturele, maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen.

Part One Part 1
Part Two Part 2

PROGRAMMA

Onze middag staat in het teken van ‘Verbinden & Inspireren’ en het programma omvat de volgende belangrijkste onderdelen:

 

Drie inspirerende presentaties rond het thema ontwerpen met  trend-forecaster Zuzanna Skalska, onderzoeker van de publieke ruimte Vincent Wittenberg en social media goeroe Danny Brugman. Zij geven hun visie op de toekomst.

 

Vier workshops met de onderwerpen:  transformatie in de stad (Cees Donkers i.s.m. EDHV, Little Mountain, TWEELINK en UArchitects);  co-creation in ontwerpen (Frans Fransen); generaties in samenwerking (Aart Bontekoning) en de werking van social media (Danny Brugman). Vermeld uw keuze bij de aanmelding. Per workshop bedraagt het aantal deelnemers maximaal 50. Wees er dus snel bij.

 

De kennismarkt als platform om te netwerken en nieuwe allianties aan te gaan. Op de markt presenteren studenten, starters en professionals inspirerende projecten die in een initiatieffase verkeren of om doorontwikkeling vragen. U kunt zich opgeven voor deelname aan de markt bij aanmelding voor het Event op onze site. Voorwaarden voor deelname en de geboden faciliteiten worden u dan toegezonden.

Flyer: Event 2011_verbind oook
Link: www.brabantacademy.nl

Parkeerdruk in het Witte Dorp

Share Button

Presentatie van de resultaten enquête parkeerdruk

Start Movie

Presentatie van de resultaten enquête parkeerdruk.

Studenten van de TU/e, faculteit Industrial Design hebben onderzoek gedaan naar het parkeren in het Witte Dorp en de Schrijversbuurt in Eindhoven.
Zij willen nu de voorlopige onderzoeksresultaten van het Witte Dorp presenteren. Aansluitend discussie.
Fiona Janssen, verkeersplanoloog van de gemeente Eindhoven zal ook aanwezig zijn.

Wij nodigen u uit om bij deze presentatieavond aanwezig te zijn.

Organisatie: Huib Schouten, Harrit Hoppenbrouwers, Leon van Gorp, Karel Smit, Cees Donkers.

Live uitzending vanuit de Wilakkersschool, hoek Piuslaan Adrianusstraat.
Meer Info

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info