BKKC symposium: De waarde van cultuur | een nieuwe toekomst!

Share Button

bkkcnov2013bkkc

Op donderdag 14 november 2013 organiseert bkkc voor de tweede keer het symposium over de waarde van cultuur. Het thema van 2013 is ‘Een nieuwe toekomst’. Het symposium vindt plaats in het klokgebouw in Eindhoven.

Durven wij als professionals uit de kunst- en cultuurwereld, innovatie, creatieve industrie, filosofie, journalistiek, als beleidsmakers of als ondernemers uit alle sectoren van het bedrijfsleven in deze tijd op zoek te gaan naar nieuwe wegen en grenzen te verleggen? Wat zijn die wegen dan? En waar liggen de nieuwe grenzen? Zitten we in een crisis of is er ruimte voor nieuwe kansen? Welke waarde hebben kunst en cultuur hierin? En hoe zorgen we ervoor dat we niet afwachten maar gewoon doen? Dit zijn vragen die aan bod komen aan de hand van de thema’s samenwerking, serendipiteit, internationalisering, innovatie, transitie en cultureel burgerschap.

een nieuwe toekomst | sprekers

Dagvoorzitter is Andrea van Pol. Verder: keynotes van Erik Mandersloot, Anna Kirah en John-Paul Flintoff, korte verrassende lezingen, interactieve cultuursessies en prikkelende interventies. Andere sprekers en deelnemende oprganisaties: Jeroen Everaert, Dany Jacobs, Anne Mieke Eggenkamp, Platfom31, DiederenDirrix, Rozenbrood, DutchCulture, Lucas de Man, Strijbos&Van Rijswijk, Boef en de Gelogeerde Aap, Jalila Essaïdi, Hans Mommaas en Peter Giesen. Samen proberen we antwoorden te formuleren die richting geven aan onze nieuwe toekomst.

programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met langere en kortere lezingen. Daarnaast is er een niet-plenair deel met deelsessies. Naast dit centrale programma zijn er gedurende de dag inspirerende ontmoetingsplekken en verrassende intermezzo’s.

9.00-10.00 inloop
10.00-10.15
bruisende opening met Boef en de Gelogeerde Aap & Chris van Koppen
10.15-10.45 KEYNOTE | Erik Mandersloot
10.45-11.00 de korte verrassende lezing van… Dany Jacobs
11.00-11.30 korte pauze
11.30-11.45   de korte verrassende lezing van… Hans Mommaas
11.45-12.00 presentatie ‘Culturele Atlas, Monitor professionele kunsten Noord-Brabant’
12.00-12.30    KEYNOTE | Anna Kirah
12.30-13.30 lunch – met muziek van Chelsea Foreman
13.30-14.30 cultuursessie 1
14.30-15.30 cultuursessie 2
15.30-16.00 korte pauze
16.00-16.15
 
bruisende opening slotsessie met Boef en de Gelogeerde Aap
16.15-16.30 de korte verrassende lezing van… Rozenbrood
16.30-17.00 KEYNOTE | John Paul Flintoff
17.00-17.15 slot met Boef en de Gelogeerde Aap
17.15 borrel – met muziek van Chelsea Foreman

Locatie: Klokgebouw 50, Strijp-S, Eindhoven
More info: Website BKKC

BKKC: Uitreiking E. du Perronprijs & Lezing Job Cohen

Share Button

Koen Peeters winnaar E. du Perronprijs 2012

Koen Peeters krijgt op 28 maart bij bkkc de E. du Perronprijs 2012 uitgereikt voor zijn roman over Rwanda Duizend heuvels (Uitgeverij De Bezige Bij). De E. du Perronprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg, de School of Humanities van Tilburg University en brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc). De prijs is bedoeld voor personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. De jury koos Peeters uit drie genomineerden: ‘Met een veelstemmige roman grijpt hij de lezer aan en verleidt hem tegen wil en dank tot betrokkenheid.’

De andere genomineerden waren Tommy Wieringa met Dit zijn de namen en Ed van Thijn met Blessuretijd. De jury verkoos Peeters’ Duizend heuvels, omdat hij ‘in staat is om menselijke proporties aan te brengen in de waanzin van grote getallen die de media ons voorschotelen’. ‘Geleidelijk aan maakt Peeters van etnische bevolkingsgroepen weer mensen.’ De jury roemt ook de rijke stijl van Peeters.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking vindt de E. du Perronlezing plaats. Na Antjie Krog en Paul Scheffer is het nu de beurt aan Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam en voormalig politiek leider van de PvdA, om deze lezing uit te spreken. In de lezing buigt Cohen zich over de vraag of diversiteit nog wel een maatschappelijk thema is. Het is de tweede keer dat Gemeente Tilburg, de School of Humanities van Tilburg University en bkkc samenwerken rondom de uitreiking van deze prijs.

Maatschappelijke en culturele diversiteit

Het onderwerp maatschappelijke diversiteit lijkt als sneeuw voor de zon van de politieke agenda verdwenen. Dat betekent volgens Job Cohen niet dat ook de onderliggende vragen zijn verdwenen. Er is dan ook alle reden om aan die onderliggende vragen aandacht te blijven besteden. De daarbij behorende problemen gaan niet vanzelf over, integendeel, ze kunnen in versterkte mate terugkeren als we er die aandacht níet aan besteden.

Een van de vragen die leven als het gaat om diversiteit is de vraag in hoeverre ruimte moet worden gegeven aan het naast elkaar bestaan van culturele verschillen. En vervolgens wat dat betekent voor de identiteit van een stad, regio of land. Maatschappelijke diversiteit in een breder perspectief. In de Abel Herzberg-lezing die Cohen in 2001 uitsprak net na 11 september formuleerde hij: ‘Juist voor onze samenleving is het moeilijk om andere normen en waarden niet te tolereren. Want door die niet te accepteren, loop je het risico je eigen normen en waarden onderuit te halen.’ Anno 2013 is deze opmerking is nog steeds relevant.

Locatie: BKKC, Tilburg
More info: BKKC Site

Symposium: De Waarde van Cultuur

Share Button

Bkkc presenteert op 1 november 2012 van 10.00 tot 18.00 uur het symposium De Waarde van Cultuur.
Het doel van dit symposium is het zichtbaar en ervaarbaar maken van de economische, sociale, identiteitsvormende en innovatieve waarde van kunst en cultuur voor verschillende sectoren in de samenleving: zorg en welzijn, ruimtelijke ordening, sociale zaken, recreatie en toerisme en het bedrijfsleven.

strijdvaardig

Over de waarde van kunst en cultuur wordt verschillend gedacht, maar onomstreden is dat kunst en cultuur maatschappelijke betekenis hebben. Meer dan om het directe economische belang van de creatieve sector gaat het dan om de betekenis van de culturele infrastructuur voor het woon- en werkklimaat en om de identiteitsvormende rol die kunst en cultuur spelen voor een dorp, een stad, een regio of een land. Cultuurbeleid hoort volgens het bkkc tot stand te komen in samenhang met het beleid ten aanzien van onderwijs, economie en ruimtelijke ordening.

Bkkc laat met dit symposium niet alleen zien wat de waarde van kunst en cultuur is voor (regionale) identiteit, sociale cohesie en economisch welzijn. Ook wil het zichtbaar maken hoe deze waarde bereikbaar wordt voor beleidsmakers, ambtenaren, bestuurders en ondernemers, hoe cultuurbeleid tot stand kan komen in samenhang met het beleid ten aanzien van onderwijs, economie en ruimtelijke ordening. En hoe de culturele sector optimistisch en met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet kan gaan. De sprekers zijn strijdvaardig, optimistisch en vastberaden de rol die kunst en cultuur in de samenleving spelen te benadrukken. Bezoekers worden voorzien van argumenten om kunst en cultuur vaker en beter voor het voetlicht te krijgen.

Meer info: BKKC Website
Locatie: Brabanthallen, Den Bosch

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info