Studium Generale TIJD: Herman Pleij

Share Button

b_24aprilPleij 01 foto Bob Bronshoff 2x2

‘De Nederlander door de jaren heen – Op zoek naar dé Nederlandse identiteit’

Herman Pleij probeert te verklaren waarom we in Nederland bepaalde beslissingen nemen en waarom we ons op een bepaalde manier gedragen: een land dat bedreven is in compromissen en draagvlakken. Ook eigenschappen als lompheid en directheid worden vaak aan Nederlanders toegeschreven. Hij verkent daarbij de cultuurhistorische achtergronden van Nederland en gaat op zoek naar de identiteit van Nederland en de invloed die ‘tijd’ daarop heeft gehad. Deze lezing maakt deel uit van het programma TIJD.

Hoe zitten wij in onze tijd?

Ons leven draait om tijd, maar hoe kan het toch dat een uur de ene keer lang duurt en dan weer kort? En waarom lijkt de tijd steeds sneller te gaan naarmate we ouder worden? Ondanks dat een uur toch altijd zestig minuten telt is de beleving van tijd voor ieder mens en in elke situatie anders. Tijd als vriend geeft je de gelegenheid om dingen te doen. Het brengt wijsheid en heelt wonden. Maar tijd kan ook tegen ons werken. Tijd is er nooit genoeg, het gevecht tegen de tijd is een verloren strijd.

De bieb verkent dit jaar het fenomeen TIJD met iedereen die geïnteresseerd is in de achtergrond van een thema waar je dagelijks mee te maken hebt. Vanuit een breed perspectief kijken we naar de vraag hoe tijd een rol speelt in ons leven. We belichten tijd als fysiek fenomeen en als innerlijke beleving met een eigen dynamiek. Dit jaar organiseert de bieb een studium generale, een zestal avonden waarin wetenschappers op toegankelijke wijze het fenomeen TIJD benaderen vanuit de Cultuurgeschiedenis, Filosofie, Maatschappij, Cultuur & Sociologie, Brein en Natuur- en Sterrenkunde.

More Info: Website Bibliotheek Den Bosch
Locatie: Stadsbieb Den Bosch

Paradigma ‘‎Innovatieve Woonvormen’

Share Button

paradigma_april2015plusbibliotheek-1

De wensen van de markt zijn aan verandering onderhevig en vragen momenteel naar flexibele woonvormen. Maatschappelijke trends als individualisering, het steeds kleiner worden van huishoudens, een groeiende behoefte aan flexibiliteit en de opkomst van ‘gedeeld bezit’ hebben een effect op de woningvraag. Vooral in grote steden bestaat een groeiende behoefte aan kleine, goedkope woningen die gemakkelijk aanpasbaar zijn en waar voorzieningen met elkaar worden gedeeld. Wat is het antwoord van de markt?

3 sprekers:

Ad Vlems
Ad Vlems vertelt over zijn initiatief: Ecodorp Boekel, waar duurzaamheid, respect voor de natuur en zelfredzaamheid voorop staan:
Ecodorp Boekel als inspiratiebron
“Over 50 jaar leven we allemaal in een duurzaam dorp of stad, er is geen andere mogelijkheid. De klimaatverandering en de uitputting van hulpbronnen zal komende decennia alleen maar toenemen. Er komt een moment waarop ook de meerderheid beseft dat we zo niet door kunnen gaan. Dan komt de vraag; hoe dan? En dan zijn er inspirerende voorbeelden nodig…
In Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving.
Wat we in Boekel gaan maken, is een autovrij ecodorp van duurzame huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.
We gaan met eigen handen onze huizen bouwen, met organische materialen, net als een buurthuis, kantoren en een werkplaats.”

Rudy van Beurden
Rudy vertelt over zijn tijdelijke, energieneutrale 1-persoons woonunits: tijdens zijn afstudeerstage bij bouwbedrijf Heijmans ontwikkelde de toenmalige Bouwkundestudent een totaalconcept waarbij tijdelijke, energieneutrale woonunits gebouwd worden op braakliggende terreinen. Het bouwbedrijf gaf begin 2014 groen licht voor de bouw van twee prototypes onder de naam ‘Heijmans ONE’.
Het betreft hoge prefab houten woningen van iets meer dan vijftig vierkante meter met een eigen terras. Zie ook http://heijmans.nl/nl/heijmans-one/

Cees Donkers
Urban designer Cees Donkers begeleidt (internationale) studenten en professionals bij het ontwerpen, en bouwen van nieuwe woonconcepten voor diverse leeftijdsgroepen en generaties, in bestaande gebouwen als kerken en schoolgebouwen.
Na werkzaam geweest te zijn bij de gemeente Helmond, is Cees Donkers vanaf 1993 werkzaam als urban designer bij de gemeente Eindhoven. Hij is bekend van spraakmakende projecten in de stad waaronder de inrichting van het Stadhuisplein, de renovatie van de Witte Dame en deontwikkeling van de Smalle Haven.
Al van jongs af aan heeft Cees grote interesse in stedenbouw en architectuur. Hij heeft Architectuur en Urban Design gestudeerd aan de TUe (tegenwoordig
bouwkunde). “Waar een urban designer zich voorheen voornamelijk richtte op het fysieke ontwerp, heeft “design” tegenwoordig een andere betekenis. Vandaag de dag gaat het om het inrichten en coördineren van het proces en het betrekken van de juiste mensen. De uitdaging is vooral om nieuwe trends en beleid via daadwerkelijke projecten te vertalen in een nieuwe omgeving.”

Locatie: Bibliotheek Eindhoven
More Info: Paradigma on Facebook

CAST in actie – Verhalenavond: Noord versus Zuid

Share Button

wjs_1997_spoor_dag_van_de_architectuur_1427212859Castlogo

Op 2 april organiseert CAST een avond vol verhalen. De scheiding die het spoor aanbrengt tussen het Noorden en het Zuiden van de stad staat centraal: hoe was dat vroeger? En wat verandert er als de nieuwe passages onder het spoor later dit jaar worden geopend?

Nieuwe passages
In 2015 wordt het Tilburgse spoor ondertunneld door twee nieuwe passages voor langzaam verkeer. Daarmee wordt, zo’n vijftig jaar nadat de door slagbomen bewaakte spoorwegovergangen plaats maakten voor verkeerstunnels, een nieuwe stap gezet om de barrière van het spoor in de stad te slechten. Er komt een nieuwe verbinding tot stand tussen het stadshart en de spoorzone, maar ook tussen Tilburgers in het Noorden en het Zuiden van de stad.
In het collectief geheugen van Tilburg is de scheiding die het spoor in de stad vormt nog altijd aanwezig. Klopt het dat het Noorden en Zuiden van de stad deels een andere identiteit hebben of hebben gehad? Is het zo dat bewoners nog steeds met enige achterdocht kijken naar de mensen ‘van de andere kant’, of is dat iets van vroeger?

Locatie: Burgemeester Brokxlaan 8/79, Spoorzone Tilburg
More info:  Castonline

Studium Generale TIJD: Jan Rotmans

Share Button

b_1 aprilRotmans Jan 2014_2_Ellen Martens 2x2

‘Nederland kantelt’

Jan Rotmans stelt dat we in een tijd terecht zijn gekomen waarin de komende decennia heel veel gaat veranderen. Meer dan in de hele 20e eeuw. In relatief korte tijd zal een compleet andere samenleving ontstaan. Jan Rotmans geeft in zijn lezing een concreet beeld van de botsing tussen de gevestigde orde en de opkomende nieuwe orde. Hij laat zien wat ons te wachten staat en biedt inspiratie omdat in deze kantelperiode ieder individu en elk initiatief telt; iedereen kan juist nu het verschil maken. De lezing maakt deel uit van het programma TIJD.

Hoe zitten wij in onze tijd?

Ons leven draait om tijd, maar hoe kan het toch dat een uur de ene keer lang duurt en dan weer kort? En waarom lijkt de tijd steeds sneller te gaan naarmate we ouder worden? Ondanks dat een uur toch altijd zestig minuten telt is de beleving van tijd voor ieder mens en in elke situatie anders. Tijd als vriend geeft je de gelegenheid om dingen te doen. Het brengt wijsheid en heelt wonden. Maar tijd kan ook tegen ons werken. Tijd is er nooit genoeg, het gevecht tegen de tijd is een verloren strijd.

De bieb verkent dit jaar het fenomeen TIJD met iedereen die geïnteresseerd is in de achtergrond van een thema waar je dagelijks mee te maken hebt. Vanuit een breed perspectief kijken we naar de vraag hoe tijd een rol speelt in ons leven. We belichten tijd als fysiek fenomeen en als innerlijke beleving met een eigen dynamiek. Dit jaar organiseert de bieb een studium generale, een zestal avonden waarin wetenschappers op toegankelijke wijze het fenomeen TIJD benaderen vanuit de Cultuurgeschiedenis, Filosofie, Maatschappij, Cultuur & Sociologie, Brein en Natuur- en Sterrenkunde.

More Info: Website Bibliotheek Den Bosch
Locatie: Stadsbieb Den Bosch

Studium Generale TIJD: Joke Hermsen

Share Button

b_18 mrt hermsen_joke_300

‘Een pleidooi voor een andere tijd’

Schrijfster en filosofe Joke Hermsen verzorgt een lezing over hoe we tijd ervaren. Zijn we overgeleverd aan de tijd van de klok of is er nog ruimte om te genieten van vertraging, verveling en de rust van het wachten? Zij pleit voor een leven waarin we op het juiste moment stil zijn en op het juiste moment handelen vanuit bevlogenheid. In haar lezing zoekt ze naar een juist evenwicht tussen de kloktijd en de tijd van het geschikte ogenblik, de tijd van de intense aandacht. Deze avond is onderdeel van het Jaarthema Tijd.

Hoe zitten wij in onze tijd?

Ons leven draait om tijd, maar hoe kan het toch dat een uur de ene keer lang duurt en dan weer kort? En waarom lijkt de tijd steeds sneller te gaan naarmate we ouder worden? Ondanks dat een uur toch altijd zestig minuten telt is de beleving van tijd voor ieder mens en in elke situatie anders. Tijd als vriend geeft je de gelegenheid om dingen te doen. Het brengt wijsheid en heelt wonden. Maar tijd kan ook tegen ons werken. Tijd is er nooit genoeg, het gevecht tegen de tijd is een verloren strijd.

De bieb verkent dit jaar het fenomeen TIJD met iedereen die geïnteresseerd is in de achtergrond van een thema waar je dagelijks mee te maken hebt. Vanuit een breed perspectief kijken we naar de vraag hoe tijd een rol speelt in ons leven. We belichten tijd als fysiek fenomeen en als innerlijke beleving met een eigen dynamiek. Dit jaar organiseert de bieb een studium generale, een zestal avonden waarin wetenschappers op toegankelijke wijze het fenomeen TIJD benaderen vanuit de Cultuurgeschiedenis, Filosofie, Maatschappij, Cultuur & Sociologie, Brein en Natuur- en Sterrenkunde.

More Info: Website Bibliotheek Den Bosch
Locatie: Stadsbieb Den Bosch

Paradigma ‘Waanzin & Creativiteit’

Share Button

paradigma maart copyplusbibliotheek-1

In het kader van de Boekenweek, waar het thema dit jaar ‘Waanzin’ is, organiseert De Bibliotheek Eindhoven op donderdag 12 maart een speciale Paradigma thema-avond rondom Waanzin en Creativiteit.

We hebben 3 bijzondere sprekers uitgenodigd die allen een eigen relatie hebben tot ‘psychoses’… Van waanzin als creatieve motor, tot creatieve wijzen om psychische stoornissen te beïnvloeden zichtbaar te maken. Ook kun je een psychose zelf ervaren door middel van een simulatie.

We hebben 3 sprekers uitgenodigd:

Wouter Kusters:

Wouter Kusters schreef een erudiet en diep doorleefd boek (‘Filosofie van de waanzin’) over de meest uiteenlopende waanzinnige ervaringen: van ‘de dolle mens’ van Nietzsche en de doorgedraaide danser Nijinski tot de misschien wel geniale gek bij u in de buurt. Daarbij plaatst hij de waanzin in een uitzonderlijk breed perspectief. Als ervaringsdeskundige vertelt hij zijn eigen verhaal.

Dr. Floor Scheepers

Dr Floor Scheepers is als medisch hoofd van de afdeling Psychiatrie werkzaam in het UMC Utrecht Hersencentrum. Haar specialisme is kinder- en jeugdpsychiatrie, waarin zij zich in samenwerking met het Radboud in Nijmegen concentreert op onderzoek naar empathie bij gedragsstoornissen. Op het moment is ze in het UMCU betrokken bij het ontwikkelen van de game ‘Daydream’, die mensen met psychoses leert hun aandacht goed te richten en tegelijkertijd te ontspannen.

Jennifer Kanary Nikolova

Kunstenares Jennifer Kanary Nikolova is projectleider Labyrinth Psychotica en onafhankelijk artistiek onderzoeker.

Zij ontwierp de kunstwerken THE WEARABLE https://www.youtube.com/watch?v=7_tl63oxiqg  en THE LABYRINTH https://www.youtube.com/watch?v=xhoPijco0Us , die de ervaring van een psychose simuleren.

Voor het onderzoek kunstproject LABYRINTH PSYCHOTICA doet Kanary Nikolova al 7 jaar onderzoek naar de ervaring van psychose. Als een soort “digitale lsd” heeft Kanary Nikolova, met de hulp van professionals en ervaringsdeskundigen, “interactieve platforms” ontworpen die de hallucinaties bij een psychose kunnen simuleren.

Locatie: Bibliotheek Eindhoven

More Info: Paradigma on Facebook

Paradigma ‘Jongeren en Internet’

Share Button

paradigma_nov14plusbibliotheek-1

Jongeren die veel tijd op internet doorbrengen, wat doet dat met hen?

Internet maakt een belangrijk deel uit van het dagelijks leven. En zeker bij jongeren. Social media, games, Nintendo of de nieuwste smartphone. Voordat je het weet zijn ze er uren mee bezig.
Maar hoe signaleer je problematisch surfgedrag? Zijn social media eigenlijk wel zo sociaal? Wanneer is er sprake van een gameverslaving en wat zijn de risico’s? Tijdens deze avond gaan we samen op zoek naar antwoorden.

We hebben 3 sprekers uitgenodigd:

-Jan Willem Alphenaar www.jwalphenaar.nl
Hij vertelt meer over trends op internet en social media, onder jongeren. Jan Willem is trendwatcher, trainer en inspirator over social media, (content)marketing, ondernemen en personal branding.
-Marjolein van de Klundert, Humanitas Eindhoven http://www.humanitaseindhoven.nl/hulp-nodig zal ingaan op de risico’s van webcam gebruik door jonge mensen, en waar dit toe kan leiden.
-Floris Brocaar, veldwerker bij Novadic-Kentron Brabant Noordoost, spreekt over ‘gaming’, wat zijn de voor- en de nadelen van online gaming voor jongeren? Wanneer kun je spreken van gameverslaving? En hoe ga je hier mee om?

Locatie: Bibliotheek Eindhoven
More Info: Paradigma on Facebook


Paradigma ‘Food Talks 2′

Share Button

paradigma_okt2014plusbibliotheek-1

Na de goedbezochte Paradigma Food Talks van afgelopen februari, organiseren de bibliotheken Eindhoven en Den Bosch nu Food Talks 2, in Bibliotheek Den Bosch.

Sprekers:

-Wouter de Heij
over de rol die nieuwe koude pasteurisatie technologie heeft om vers-bewerkte producten langer houdbaar te maken, zodat er minder weggegooid hoeft te worden
Zie http://www.foodlog.nl/profiel/258/

-Ralf Bodelier
over biologische voeding, hoe gezond is dat werkelijk?
Zie http://www.foodlog.nl/profiel/12143/

-Kromkommer
met originele oplossingen voor ‘afgekeurd’ voedsel, zoals groente en fruit dat geen ‘perfecte’ vorm heeft en daarom massaal wordt weggegooid.
Zie www.kromkommer.com

-Enitia Karijodinomo
designer met originele Food concepten.
Zie www.food-code.nl

Met in de pauze een verrassend proeverijtje van The Food Code!

Locatie: Bibliotheek Den Bosch
More Info: Paradigma on Facebook


Paradigma ‘Brain Talks’

Share Button

paradigma_sept2014plusbibliotheek-1

Welke ontwikkelingen zijn er in het onderzoek naar onze hersenen?
2014 is het jaar van het brein. Een ambitieus project met als doel de Europese burger bewust te maken van het functioneren van zijn meest gecompliceerde orgaan – de hersenen. Paradigma besteedt in september aandacht het brein en heeft 3 boeiende sprekers uitgenodigd die ons inzicht geven in de wondere wereld van ons brein, waarna gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

Sprekers:

Dr. Rolf Pelleboer is kinderarts, en werkzaam op de alcoholpoli van het Catharina Ziekenhuis.
Hij laat zien wat alcohol doet met het jonge brein en verdedigt vurig het overheidsbesluit om de alcoholleeftijd op te trekken naar 18 jaar. “Met 16 jaar zijn de hersenen niet volgroeid. Daarom voelen jongeren niet aankomen dat ze over de grens gaan.”Dr Sabine Hunnius is directeur van het Baby Research Center aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij studeerde psychologie in Berlijn en promoveerde in 2005 op een onderzoek naar visuele waarneming bij baby’s. Haar huidige onderzoek richt zich voornamelijk op de vroege (sociaal-)cognitieve ontwikkeling. Ze zal vertellen hoe baby’s leren kijken, bewegen, praten en onthouden en welke hersengebieden hierbij een rol spelen. De vroegste ervaringen van baby’s blijken van doorslaggevend belang voor de latere ontwikkeling. Dr. Hunnius is mede auteur van het boek ‘Het Baby Brein’.Sandra van Dijk is muziektherapeute en oprichter van Mensenhanden (www.mensenhanden.nl) zal vertellen hoe muziek ons brein beinvloedt.”Musiceren activeert de auditieve, emotionele, sensorische en motorische delen in het brein gelijktijdig. Dit is gunstig voor het ontstaan van sterke verbindingen tussen deze gebieden, wat de prikkelverwerking ten goede komt.”

Locatie: Bibliotheek Witte Dame
More info: Paradigma site 

Paradigma ‘Het Nieuwe Leren’

Share Button

paradigma 280514plusbibliotheek-1

Dit keer vindt de Paradigma avond plaats in de Bibliotheek Breda.
4 sprekers zullen hun visie geven op ‘Het Nieuwe Leren’.

Sprekers:
-Prof. Jan Derksen, klinisch psycholoog
-Mitchell Jacobs, een jonge industriele ontwerper
-Vivian van Gaal, van de MU Open School
-Gertjan Kleinpaste, oprichter van de Steve Jobsschool http://stevejobsschoolbreda.nl/

Na de individuele presentaties volgt een discussie waar ook het publiek aan deel kan nemen.

Locatie: Bibliotheek Breda
More Info: Paradigma on Facebook 

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info