Functioneel Groen Seminars – Leuven

Share Button

Leuven, Vlaams-Brabant

In Leuven worden in het project De Vaartkom groen en water ingezet om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van dit voormalig industriële gebied te verbeteren. Daarbij zijn participatietrajecten ingezet om de (toekomstige) bewoners en omwonenden te betrekken bij dit proces. Op de kennisestafette zal ingegaan worden op deze ‘Leuvense methode’. Tevens zal de focus liggen op hitte-eilanden in steden. Hoe ontstaat deze hittestress en wat kan de inzet van klimaatgroen hierin betekenen?

Naast de groene vraagstukken in De Vaartkom komt ook de Kanaalzone Roeselare-Ooigem aan bod. Hoe werken de kleinere gemeenten samen ter verbetering van de luchtkwaliteit langs het kanaal en welke groene middelen kunnen daar worden ingezet?

Op 25 juni zal in Leuven door middel van inspiratielezingen en interactieve workshops worden ingegaan op de rol van groen ter verbetering van stedelijk leefklimaat aan bod komen.

Programma

12:00 Ontvangst met lunch in grand-cafe Entrepot in het Artforum

13:00 Verwelkoming & toelichting programma

• Toelichting door Suzanne Loen van KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars • Introductie casus stationsomgeving Aarschot t.b.v. kennisuitwisseling door Daan Demey, ruimtelijk planner Dienst ruimtelijke ordening provincie Vlaams-Brabant

13:10 Start kennisexcursie de Vaartkom & Keizersberg

• De rol van groen in de gebiedsontwikkeling van de Vaartkom door Geert Vanhorebeek, coördinator duurzaam beleid Stad Leuven
• Verborgen biodiversiteit in de stad door Luc Vervoort, coördinator Natuurpunt Oost-Brabant

14:00 Koffiepauze bij Abdij Keizersberg

• Broeder Morris vertelt over het ontstaan van de abdij op de Keizerberg

14:20 Vervolg kennisexcursie de Vaartkom & Keizersberg

• Co-creatie en participatie in de openbare, groene ruimte van de Vaartkom door Karolien Meuwissen, wijkmanager gebiedsgerichte werken, Stad Leuven
• Hitteeilanden in de stad, wat kan klimaatgroen doen? Door Vincent Kuypers & Barry de Vries, senior onderzoekers en kennismakelaars van Alterra/WUR
• Samenwerken aan luchtkwaliteit in de kanaalzone door Jasper Dugardeyn, gebiedswerker milieu provincie West-Vlaanderen

16:00 Afsluiting & receptie in grand-cafe Entrepot in het Artforum

• Dagconclusies en aanbevelingen voor stationsomgeving Aarschot • Lessen van Functioneel Groen door Jacobijn van Etten, projectleider Toepassing Functioneel Groen, buro BELW

Meer info: Functioneel Groen Seminars

De kennisestafette vindt plaats in:
Openbaar Entrepot – ingang cafe
Vaartkom 4
3000 Leuven - België

Functioneel Groen Seminars – Oostrozebeke

Share Button

Oostrozebeke, West Vlaanderen

De kennisestafette van West-Vlaanderen zal in het teken staan van Gebiedstransformatie met Functioneel Groen. In een uniek samenwerkingverband hebben de 5 deelnemende gemeenten langs het Kanaal de Leie onderzoek gedaan naar verbetering van de luchtkwaliteit. Nu moet de transformatie van industriële zone naar hoogwaardig leefmilieu worden voortgezet.

Wat kunnen we in dat verband leren van het project Vaartkom in Leuven en de groenconcepten in het project de Stadsoevers in Roosendaal? Hoe wordt in de transformatieopgaven functioneel groen toegepast?

Op 23 mei zullen deze projecten in bondige presentaties worden toegelicht. De sprekers zullen toelichten welke rol functioneel groen heeft in het project en delen de geleerde lessen.

Het programma

 • 9.15 Ontvangst
 • 9.30 Verwelkoming
  • Welkomstwoord, Jean-Marie Bonte, burgemeester Oostrozebeke
  • Toelichting samenwerking, Brigitte Smessaert, Coördinator RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen
 • 9.45 Resultaten en inspiratie project ‘Toepassing Functioneel Groen’
  • De balans opmaken; Wat hebben we geleerd over functioneel groen?
  • De rol van groen in de gebiedsontwikkeling; De Vaartkom in Leuven
  • Van oude industrie naar aantrekkelijk woonmilieu; Tijdelijk groen als ontwikkelingsinstrument in Roosendaal (Noord-Brabant)
 • 11.00 Koffie pauze
 • 11.15 Fieldtrip Workshop naar de Kanaalzone
  • Wat is nu precies klimaatgroen en wat kan het betekenen in de ontwikkeling van de kanaalzone? In een outdoor-workshop worden de kansen voor klimaatgroen in kaart gebracht en de lokale voorstellen voor de kanaalzone in Oostrozebeke toegelicht.
 • 12.15 Conclusies
 • 12.30 Culinaire Kruisbestuiving (lunch)
  • Onder het genot van een outdoor-lunch met streekproducten worden de workshopresultaten uitgewisseld. De ideeën zullen worden gebundeld en verspreid onder de deelnemers.
 • 13.30 Slotwoord en afsluiting

De kennisestafette vindt plaats in:
De Mandelroos
Gemeenteplein 1
Oostrozebeke

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info