New on Demand...

Video’s & News – New on Archive

Klik hier voor de Soon Live events

Slotmanifestatie Transitie Programma Langdurende Zorg

Fri April 19, 2013 @ 13:00
Share Button

Slotmanifestatie TPLZ

Play Impressie | Slotmanifestatie

Op deze slotmanifestatie willen wij u vertellen:

Over de afgelopen jaren, over de resultaten en het proces, over ervaringskennis en -kunde.
Over de doorstart naar een Zuid-Nederlands initiatief rondom ervaringsdeskundigheid.

De grondslag van het initiatief vormt de ontdekking van velen dat er naast professionele en wetenschappelijke kennis een derde pijler, ervaringskennis, bestaat. Deze heeft de verdiende en noodzakelijke eigen positie verkregen. Het TPLZ programma is gebaseerd op het transitiedenken van Prof.dr.ir. Jan Rotmans. Hij maakt duidelijk dat succesvolle innovaties consequenties hebben voor de structuur, de cultuur en de werkwijze van organisaties in de brede zin. In het programma hebben wij daar veel ervaringen mee op gedaan.

Staatsecretaris Martin van Rijn van VWS zal aanwezig zijn en spreken. Aan hem zal het uitgewerkte initiatief worden aangeboden. Hij is vooral geïnteresseerd in de integrale aanpak van ervaringsdeskundigheid op het gebied van werk, onderwijs, uitkeringen en zorg. Gezien alle veranderingen die in het maatschappelijke verkeer op ons afkomen is samenkracht een vereiste. Burgers die het zelf hebben meegemaakt en hun ervaringskennis willen ontwikkelen en inzetten zijn hierbij onmisbaar.

Locatie:Seats2Meet StrijpS

 


Protected: ETAP Presentations

Tue April 16, 2013 @ 9:30

This post is password protected. To view it please enter your password below:


Hella en Freek de Jonge in Parrotia

Thu April 11, 2013 @ 20:00
Share Button

Spring wordt een intieme literaire avond waarbij het nieuwe boek van Hella de Jonge centraal staat. Hella zal voorlezen uit dit autobiografische werk en door Freek worden geïnterviewd over haar drijfveren en de achtergronden. Freek zal op zijn bekende bescheiden wijze een paar liedjes zingen en hier en daar een kwinkslag plaatsen. Ook zal het echtpaar vragen van het publiek beantwoorden.

Geef uw mening Klik [hier] om de korte vragenlijst te openen

De Stichting “Ere Wie Ere Toekomt” organiseert van 2 april tot en met 4 mei onder de naam “Kinderen van de Hoop” een tentoonstelling over de verzamelde werken van Shirley Barenholz. Deze wordt gehouden in de bibliotheek VANnU  in Roosendaal. Toegang gratis.

Spring is verschenen in 2012 en nu alweer aan de vierde druk toe. Het is het verhaal over de inspirerende band tussen twee kunstenaars, over de houdbaarheid van vriendschappen, de ontdekking van het oorlogsgeheim van haar tante en haar gevecht tegen een chronische immuunsysteemziekte. Een openhartig boek over liefde en vrijheid. Verschenen bij Uitgeverij De Bezige Bij.

Locatie: Parrotia Podium / Bibliotheek VANnU, Markt 54a Roosendaal
Info: Bibliotheek VANnU


BKKC: Uitreiking E. du Perronprijs & Lezing Job Cohen

Thu March 28, 2013 @ 20:00
Share Button

Koen Peeters winnaar E. du Perronprijs 2012

Koen Peeters krijgt op 28 maart bij bkkc de E. du Perronprijs 2012 uitgereikt voor zijn roman over Rwanda Duizend heuvels (Uitgeverij De Bezige Bij). De E. du Perronprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg, de School of Humanities van Tilburg University en brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc). De prijs is bedoeld voor personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. De jury koos Peeters uit drie genomineerden: ‘Met een veelstemmige roman grijpt hij de lezer aan en verleidt hem tegen wil en dank tot betrokkenheid.’

De andere genomineerden waren Tommy Wieringa met Dit zijn de namen en Ed van Thijn met Blessuretijd. De jury verkoos Peeters’ Duizend heuvels, omdat hij ‘in staat is om menselijke proporties aan te brengen in de waanzin van grote getallen die de media ons voorschotelen’. ‘Geleidelijk aan maakt Peeters van etnische bevolkingsgroepen weer mensen.’ De jury roemt ook de rijke stijl van Peeters.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking vindt de E. du Perronlezing plaats. Na Antjie Krog en Paul Scheffer is het nu de beurt aan Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam en voormalig politiek leider van de PvdA, om deze lezing uit te spreken. In de lezing buigt Cohen zich over de vraag of diversiteit nog wel een maatschappelijk thema is. Het is de tweede keer dat Gemeente Tilburg, de School of Humanities van Tilburg University en bkkc samenwerken rondom de uitreiking van deze prijs.

Maatschappelijke en culturele diversiteit

Het onderwerp maatschappelijke diversiteit lijkt als sneeuw voor de zon van de politieke agenda verdwenen. Dat betekent volgens Job Cohen niet dat ook de onderliggende vragen zijn verdwenen. Er is dan ook alle reden om aan die onderliggende vragen aandacht te blijven besteden. De daarbij behorende problemen gaan niet vanzelf over, integendeel, ze kunnen in versterkte mate terugkeren als we er die aandacht níet aan besteden.

Een van de vragen die leven als het gaat om diversiteit is de vraag in hoeverre ruimte moet worden gegeven aan het naast elkaar bestaan van culturele verschillen. En vervolgens wat dat betekent voor de identiteit van een stad, regio of land. Maatschappelijke diversiteit in een breder perspectief. In de Abel Herzberg-lezing die Cohen in 2001 uitsprak net na 11 september formuleerde hij: ‘Juist voor onze samenleving is het moeilijk om andere normen en waarden niet te tolereren. Want door die niet te accepteren, loop je het risico je eigen normen en waarden onderuit te halen.’ Anno 2013 is deze opmerking is nog steeds relevant.

Locatie: BKKC, Tilburg
More info:BKKC Site


TiLT – hét boekenbal voor lezers, met Kees van Kooten, Nelleke Noordervliet, Guus Kuijer e.v.a.

Sat March 23, 2013 @ 20:00
Share Button

Het is pas de derde editie van TiLT. En nu al zoeken we een groter podium. Een breder publiek. Een ruimere horizon. TiLT staat als vanouds voor Tilburg Literatuur en Theater. En voor dynamiek. Opschudding. Beweging tussen de bladzijden. Proza, poëzie, film, theater, muziek, alles komt samen. Met oor voor landelijk bekend. Met oog voor regionaal talent. Met hart voor literatuur. Met gevoel voor theater. In samenwerking met de CPNB zijn we dit jaar het landelijke literatuurfeest in het slotweekend van de Boekenweek. TiLT is hét boekenbal voor lezers! Zaterdag 23 maart 2013: schrijf het vast in je agenda!

Programma: Klik op de naam om direct naar de video toe te gaan…

20u – 20u15: Opening Harmonie van Wamel met dichters
20u15-20u45: Kees van Kooten
21u – 21u10: Delphine leComte
21u10-21u45: Nelleke Noordervliet
22u – 22u10: Ellen Deckwitz
22u10-22u45: Guus Kuijer
22u45-22u55: Bekendmaking e. du perronprijs
23u-23u30: Goudzwartdebat
23u30-00:00:15 Finale: Literair varietetheater met Ron Waumans & Ivo Victoria, Henk van Straten en rapper Fresku.

Geef uw mening Klik [hier] om de korte vragenlijst te openen.

Locatie: 013. Tilburg
More info:TiLT site


Breda 2030: Het Grote Gesprek

Wed March 20, 2013 @ 19:30
Share Button

Gebouw F heeft op woensdag 20 maart a.s. de derde bijeenkomst in het kader van de nieuwe Structuur-visie Breda 2030 georganiseerd.
De eerste bijeenkomst, een expertmeeting op 22 maart 2012, had als doel om mede de agenda voor de Structuurvisie te bepalen. Tijdens de tweede bijeenkomst, De slag om Breda op 2 oktober 2012, werden drie mogelijke denkmodellen voor de structuurvisie door een kritische jury en publiek tegen het licht gehouden. Een groot deel van het publiek (en ook de gemeenteraad) kozen voor de bestaande, compacte stad als richtinggevende leidraad voor de (ruimtelijke) toekomst van Breda.

PlayPart 1 | Part 2

Het College heeft inmiddels de “Keuzenota Structuurvisie Breda 2030” opgesteld, waarin de, naar hun oordeel, belangrijkste keuzen opgenomen zijn voor Breda. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat deze nota, na een paar aanpassingen, als basis voor het overleg met de stad en de stakeholders zal dienen.

De Keuzenota en de daaraan gekoppelde MER-nota zijn raadpleegbaar via www.breda.nl/wonen-wijken-vervoer/breda-in-2030/leeshoek. Hier zijn ook alle daaraan ten grondslag liggende stukken te vinden.

Inhoud debatavond
Aanstaande woensdag 20 maart heeft u de laatste kans om daadwerkelijk input te leveren voor de definitieve structuurvisie, waarbij genoemde Keuzenota centraal staat.

Op de debatavond zullen twee gespreksleiders, Marty van de Klundert van Space Value en Lucas Verweij, moderator, in Mezz een aantal rondetafelgesprekken voeren met steeds wisselende gesprekspartners. Het publiek van binnen en buiten de zaal kan hieraan deelnemen, onder andere via Twitterfeed, maar ook door ‘live’ hun bijdrage te leveren.

Locatie: Mezz, Keizerstraat 101, Breda
More info:Gebouw F


BALTAN SESSIONS # 2 – ART, SCIENCE AND EVOLUTION

Wed March 20, 2013 @ 16:00
Share Button

“A project that embraces both art and science and balances on the border of imagination and reality. Which is perhaps the most exciting place to be – as a scientist and as an artist!“ - Robbert Dijkgraaf

Book presentations

Baltan Laboratories explores the possibilities and boundaries of the merging of Art and Science with two compelling book presentations by Jalila Essaïdi and David Rothenberg. Both speakers reveal their fascination for the arts and the natural world through their unconventional research practices, which enable the ability to comprehend the unexplored behind nature’s genius.

BALTAN SESSIONS # 2 – ART, SCIENCE AND EVOLUTION, March 20th 2013 from Openwebcast.nl on Vimeo.

Dutch artist Jalila Essaïdi will present her book “Bulletproof skin, Exploring Boundaries by Piercing Barriers” about the project 2.6g 329m/s. As one of the three winners of the Designers & Artists 4 Genomics Awards, Jalila Essaïdi (1981) created a piece of ‘bulletproof’ skin. For this purpose spider silk, proportionately many times stronger than steel and made by transgenic goats and worms, was seeded with human skin cells and has grown into a ‘bulletproof’ human skin. By creating this ‘bulletproof’ human skin Essaïdi wants to explore the social, political, ethical and cultural issues surrounding safety. With this work she shows that safety in its broadest sense is a relative concept, and hence the term bulletproof.

Musician and philosopher David Rothenberg (USA) presents his a talk based on his book‘Survival of the Beautiful: Art,Science and Evolution’. An exciting and almost hallucinating book about why nature is beautiful and how art has influenced science. Artists get inspiration from nature, but can we say that nature itself creates art? Survival of the beauty starts with a walk in an Australian forest. A bird has built a beautiful sculpture of twigs, blue feathers and blue cutlery. It’s made by the male to entice a female to mate. A biologist explains that the bird in case of shortage of material won’t hesitate to kill a blue bird just for its feathers. Even with humans killing for your art is rare. This bird, says Rothenberg, gives food to the thought that art in a pure form can be created by animals other than humans.

About Jalila Essaïdi

Jalila Essaïdi is a BioArtist who uses Biology and the Life Sciences as an artistic medium. Her artwork is about the recognition of the transience of matter and a human desire to keep and hold. Jalila Essaïdi studied Bioart at Universiteit Leiden and is the founder of BioArt Laboratories. The project received an honorary mention of Prix Ars Electronica 2012. This was truly a “bullet heard round the world”— Jalila’s story was immediately picked up by the Associated Press, the Chicago Tribune, Huffington Post, CNN, EuroNews and the BBC. Watch Jalila at CNN: https://www.youtube.com/v/lcQbMMyJ6bI

About David Rothenberg:

Rothenberg has written and performed on the relationship between humanity and nature for many years. Taking inspiration from Charles Darwin’s observations that animals have a natural aesthetic sense, philosopher and musician David Rothenberg dives into the mysteries of why we create art, and why animals, humans included, have innate appreciation for beauty. Rothenberg is the author of Why Birds Sing, on making music with birds, that was turned into a feature length BBC TV documentary. Rothenberg is professor of philosophy and music at the New Jersey Institute of Technology. Watch the BBC documentary “Why Birds Sing”, after a book by Rothenberg.

Organizer: Baltan Laboratories
Location:
Van Abbemuseum, Auditorium. Eindhoven


Bibliotheek Eindhoven – Paradigma: Robotica and people

Thu March 14, 2013 @ 19:30
Share Button

 

Robotica and people

De Bibliotheek Eindhoven is op 14 februari 2013 gestart met Paradigma; een kenniswerkplaats rond de vakgebieden design, kunst en technologie. Iedere maand wordt er aan de hand van een actueel thema op het snijvlak van deze drie gebieden een programma gemaakt door o.a. kunstenaars, wetenschappers, designers, filosofen en schrijvers. Doelgroepen hierbij zijn nieuwsgierige, breed geïnteresseerde en hoogopgeleide mensen. Bij Paradigma staat de ontmoeting, de uitwisseling van informatie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën centraal.

Voor de maand maart staat het thema Robotica and people centraal. MAD emergent art center is organisator van het programma’s in maart.

Organiser: Bibliotheek Eindhoven, MAD emergent art Center
Locatie: Bibliotheek Witte Dame - Vestiging Centrum Emmasingel 22, gebouw de Witte Dame. Theater (eerste etage jeugdafdeling)


Opening Bibliotheek op School!

Thu March 14, 2013 @ 16:30
Share Button

Feestelijke Opening Bibliotheek op school

Op donderdag 14 maart is het zover. Dan opent de Bibliotheek Eindhoven de deuren van de Bibliotheek Op School (BOS) in basisschool ‘t Startblok. De opening is een balangrijke mijlpaal in de nieuwe koers van de Bibliotheek Eindhoven.

Openingsprogramma

met onder andere:
-Prof. Dr. Frank Huysmans (bijzonder hoogleraars Bibliotheekwetenschap)
-Thijs Kuipers (directeur de Bibliotheek Eindhoven)
-Peter van Meurs (directeur t’ Startblok)
-Officiële opening door wethouder Mary-Ann Schreurs
-Een bijzondere openingsact

Locatie: Basisschool ‘t Startblok, Eindhoven
Tijd: 16:30 – 18:00


Politiek Café ZOUT – Jong in Zout!

Sun March 10, 2013 @ 16:00
Share Button

In  Politiek cafe Zout van zondag 10 maart betreden 3 jonge politici het toneel: SP- Tweede Kamerlid Farshad  Bashir (25), Brabants GroenLinks Statenlid Paul Smeulders (25) en het politiek talent van eigen bodem Lilian Marijnissen (27). De studentes Paulien en Jorien Raaijmakers binden in de quiz de strijd met elkaar aan. Zout begint op 3 februari om 16.00 uur.

Eind 1999 is in Oss, op initiatief van Jules Iding van de SP, politiek café ZOUT van start gegaan. Het idee van Iding was om in een ongedwongen sfeer politiek meer naar de mensen toe te brengen en dat is, met maandelijks honderden bezoekers, aardig gelukt. Zout wordt iedere tweede zondag van de maand, de zomerperiode uitgezonderd, gehouden in de grote zaal van De Groene Engel aan de Kruisstraat in Oss.

More info:Politiek Café ZOUT
Locatie:
Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 5341 HA Oss


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info