CAST: Hoe klopt het Tilburgse hart?

Share Button

sfeerbeeld_heuvelstraat_klein_1381133961Castlogo

De Tilburgse binnenstad is continu in ontwikkeling. In januari van dit jaar organiseerde CAST een discussieavond over de visie Kernwinkelgebied Binnenstad Tilburg. Deze druk bezochte debatavond krijgt een vervolg. In de afgelopen maanden is door ontwerpbureau Rijnboutt gewerkt aan een stedenbouwkundig kader en inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet voor het beeldkwaliteitplan locatie Stadhuisplein en omgeving.

Binnenstad CASTdebat – dinsdag 29 oktober 2013

Om de nodige input te krijgen voor dit traject organiseert het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) in samenwerking met de gemeente Tilburg een debatavond. Titel van de avond is ‘Hoe klopt het Tilburgse hart?’. Voor de pauze heeft het debat de vorm van een discussietafel met daaraan professionals die spreken over de ruimtelijke verschijningsvorm van de Tilburgse binnenstad. Daarbij wordt actief gevraagd naar meningen vanuit de zaal. Wat is voor u kenmerkend voor de Tilburgse binnenstad? Wat zijn kernwaardes die u ziet in de Tilburg en wat past zeker niet? De gespreksleider bespreekt en becommentarieert samen met de zaal en de discussietafel de belangrijkste waardes van de Tilburgse binnenstad.

Na de pauze worden de kernwaardes gespiegeld aan de eerste gedachten van het beeldkwaliteitplan. CAST stelt de vraag: ‘In hoeverre komen deze waardes terug en welke mist het plan nu nog?’. De gemeente gaat na deze avond het beeldkwaliteitsplan verder uitwerken

Programma

Locatie: Factorium – de theaterzaal, Koningsplein 11A, Tilburg
19.00 uur ontvangst
19.30 uur welkom door CAST en wethouder Erik de Ridder
19.45 uur discussietafel, onder leiding van Tracy Metz
20.45 uur plenaire samenvatting en zaalgesprek, onder leiding van Tracy Metz
21.45 uur afsluitende borrel

LocatieFactorium – de theaterzaal, Koningsplein 11A, Tilburg
more info: Castonline

Comments are closed.

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info