Functioneel Groen Seminars – Leuven

Share Button

Leuven, Vlaams-Brabant

In Leuven worden in het project De Vaartkom groen en water ingezet om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van dit voormalig industriële gebied te verbeteren. Daarbij zijn participatietrajecten ingezet om de (toekomstige) bewoners en omwonenden te betrekken bij dit proces. Op de kennisestafette zal ingegaan worden op deze ‘Leuvense methode’. Tevens zal de focus liggen op hitte-eilanden in steden. Hoe ontstaat deze hittestress en wat kan de inzet van klimaatgroen hierin betekenen?

Naast de groene vraagstukken in De Vaartkom komt ook de Kanaalzone Roeselare-Ooigem aan bod. Hoe werken de kleinere gemeenten samen ter verbetering van de luchtkwaliteit langs het kanaal en welke groene middelen kunnen daar worden ingezet?

Op 25 juni zal in Leuven door middel van inspiratielezingen en interactieve workshops worden ingegaan op de rol van groen ter verbetering van stedelijk leefklimaat aan bod komen.

Programma

12:00 Ontvangst met lunch in grand-cafe Entrepot in het Artforum

13:00 Verwelkoming & toelichting programma

• Toelichting door Suzanne Loen van KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars • Introductie casus stationsomgeving Aarschot t.b.v. kennisuitwisseling door Daan Demey, ruimtelijk planner Dienst ruimtelijke ordening provincie Vlaams-Brabant

13:10 Start kennisexcursie de Vaartkom & Keizersberg

• De rol van groen in de gebiedsontwikkeling van de Vaartkom door Geert Vanhorebeek, coördinator duurzaam beleid Stad Leuven
• Verborgen biodiversiteit in de stad door Luc Vervoort, coördinator Natuurpunt Oost-Brabant

14:00 Koffiepauze bij Abdij Keizersberg

• Broeder Morris vertelt over het ontstaan van de abdij op de Keizerberg

14:20 Vervolg kennisexcursie de Vaartkom & Keizersberg

• Co-creatie en participatie in de openbare, groene ruimte van de Vaartkom door Karolien Meuwissen, wijkmanager gebiedsgerichte werken, Stad Leuven
• Hitteeilanden in de stad, wat kan klimaatgroen doen? Door Vincent Kuypers & Barry de Vries, senior onderzoekers en kennismakelaars van Alterra/WUR
• Samenwerken aan luchtkwaliteit in de kanaalzone door Jasper Dugardeyn, gebiedswerker milieu provincie West-Vlaanderen

16:00 Afsluiting & receptie in grand-cafe Entrepot in het Artforum

• Dagconclusies en aanbevelingen voor stationsomgeving Aarschot • Lessen van Functioneel Groen door Jacobijn van Etten, projectleider Toepassing Functioneel Groen, buro BELW

Meer info: Functioneel Groen Seminars

De kennisestafette vindt plaats in:
Openbaar Entrepot – ingang cafe
Vaartkom 4
3000 Leuven - België

Comments are closed.

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info