TU/e – Dies Natalis 2012

Share Button

DUURZAAMHEID

De 56e Dies Natalis van de Technische Universiteit Eindhoven

Programma

15:15 De universiteitsorganist Jan Verschuren speelt ‘Variations de Concert’ van componist Joseph Bonnet (1884 – 1944)
15:30 Het cortège van hoogleraren betreedt de kerk. Onder begeleiding van het orgel heft de voorzanger het Io Vivat aan en de aanwezigen zingen mee.

Opening & Lezing
Arno Peels, voorzitter College van Bestuur TU/e

Duurzaamheid betekent meervoudige winst
Anne-Marie Rakhorst, directeur en eigenaar Search

Energie in de gebouwde omgeving
Wim Schaefer, hoogleraar TU/e faculteit Bouwkunde

Muzikaal intermezzo: Arundo Kwintet

Uitreiking eredoctoraat: Hans van Duijn, Rector Magnificus

De pedellen leiden het cortège van hoogleraren uit de kerk.
De universiteitsorganist speelt ‘Final’ uit Symphonie II van componist Charles-Marie Widor (1844 – 1937)

Sprekers

Arno Peels
Voorzitter College van Bestuur TU/e
Duurzame vooruitgang Ingenieurs werken altijd al aan duurzaamheid, al noemen ze het meestal anders: efficiency, precisie, doelgerichtheid en flexibiliteit. Het streven naar duurzaamheid loopt daarom als een rode draad door vrijwel al het onderzoek op de TU/e. Duurzaamheid is niet ‘terug naar de natuur’. We moeten accepteren dat we met zeven miljard mensen het heft in eigen handen hebben genomen en niet meer kunnen leven van wat de natuur ons geeft. We zullen zelf moeten zorgen voor ons voortbestaan. Die opdracht wordt acuut nu we de komende tien jaar tegen grenzen van energiegebruik en grondstofschaarste zullen aanlopen. Als universiteit willen we onze campus energieneutraal maken. De mijlpalen daarheen: in 2015 zijn we klimaatneutraal, in 2030 wekken we de helft van onze energie zelf op. Met die ambitie zijn we als universiteit uniek.

Wim Schaefer
Hoogleraar TU/e faculteit Bouwkunde
Duurzame stedelijke gebieden Een stad of een wijk energieneutraal maken verlangt implementatie van hoogwaardige technologische kennis in maatschappelijke- en economische processen en systemen. Aan die problematiek hebben in de afgelopen twee jaren ruim dertig afstudeerders van de TU/e samengewerkt met verschillende hoogleraren, bedrijven en lokale overheden binnen het ‘Kenniscluster Energie Neutraal Wonen in Brainport’. Op mondiale schaal zijn grote stedelijke gebieden met elkaar in competitie: de afhankelijkheid van externe energiebronnen en grondstoffen maken de stad en haar bewoners kwetsbaar in hun welvaart en minder kansrijk voor innovatieve ontwikkeling. Toenemende schaarste van energie, maar evenzo van grondstoffen en water, vraagt om bijzondere oplossingen: het vraagt om duurzame stedelijke gebieden. Dat levert grote uitdagingen voor samenwerking tussen wetenschappers, technisch ontwerpers, industrie en maatschappelijke partijen.

Anne-Marie Rakhorst

Directeur en eigenaar Search
“Met doemdenken bereik je niks!”, “Geen bedrijf kan een bordje op de deur hangen met de tekst Wegens duurzaamheid gesloten”, “Laten we de handen ineenslaan en van duurzame bouw, hét exportproduct van Nederland maken!” Dit zijn onmiskenbaar slogans van Anne-Marie Rakhorst. Ondernemer, auteur, directeur-eigenaar van de Search-bedrijven en veelgevraagd spreker. Na haar uitverkiezing tot Zakenvrouw van het jaar in 2000, heeft zij niet stilgezeten, maar ontwikkelde zich tot een van de meest in het oog springende koplopers van Nederland met een focus op duurzaamheid. Bekend om haar daadkracht, scherpe one-liners, maar vooral haar heldere visie, die ze aan de hand van sprekende voorbeelden en met veel humor voor het voetlicht weet te brengen.

Uitreiking Eredoctoraat: David Harel
Hoogleraar Informatica aan het Weizmann Institute of Science in Israël
David Harel is een pionier op het gebied van informatica. Wereldwijd gebruiken software- en systeemontwikkelaars zijn visuele modelleringstechniek Statecharts. David Harel heeft, behalve aan Statecharts, aan een grote variëteit van problemen gewerkt. Hij ontwikkelde als eerste een werkbare methode om geur te digitaliseren en elektronisch te versturen.
De afgelopen dertig jaar leverde Harel diverse bijdragen aan het dichten van de kloof tussen informele systeembeschrijvingen en uitvoerbare programma’s. Hij ziet het als een grote uitdaging om systeemontwikkeling te ontdoen van de beperkingen van klassieke programmeermethoden. Harel heeft acht invloedrijke boeken geschreven en vele prestigieuze prijzen gewonnen, waaronder drie eredoctoraten. Erepromotor professor Wil van der Aalst van de faculteit Wiskunde en Informatica spreekt de lofrede uit.

More info: TU/e, Info-PDF

Comments are closed.

OpenWebcast.info

OpenWebcast.nl is een platform dat zich richt op het live uitzenden en registreren van de cultuur van de stad. Muziek, symposia, theater, lezingen, debat, techniek, festivals, kortom 'dat' wat de stad doet leven!

Live & on demand!

Een greep uit de locaties: Eindhoven, Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch...

Voor meer info over livestreaming en de OpenWebcast video services:
Contact: Info@OpenWebcast.nl
tel: 040 281 0862 / 06 4872 4413

Find.movies

Categories

Location Partner
Seats2meet Strijp-S


Location & Flexworkspace partner
More info